Deputa�?ii europeni portughezi ap�?r�? acordul comercial UE-Mercosur

Deputa�?ii europeni portughezi Francisco Assis �?i António Marinho e Pinto au ap�?rat ast�?zi necesitatea finaliz�?rii acordului comercial dintre Uniunea European�? �?i Mercosur pentru a oferi Americii Latina "cu importan�?�? deosebit�?" în scena european�?.

Lisabona, 23 noiembrie (EFE). - Deputa�?ii europeni portughezi Francisco Assis �?i António Marinho e Pinto au ap�?rat ast�?zi necesitatea finaliz�?rii acordului comercial dintre Uniunea European�? �?i Mercosur pentru a oferi Americii Latine "importan�?a cuvenit�?" în panorama european�?. �?ntr-o dezbatere despre rela�?iile dintre Europa �?i America Latin�?, organizat�? la Centrul Culturgest din Lisabona, Assis, pre�?edintele delega�?iei Parlamentului European pentru rela�?iile cu Mercosur, a declarat c�? UE depune eforturi pentru a ob�?ine un acord care creeaz�? un "spa�?iu politic comun" între ambele teritorii.

Asis, apar�?inând grupului socialist al Camerei Europene, a subliniat c�? acordul va implica cerin�?e minime în ceea ce prive�?te drepturile omului, ceea ce se refer�? la "drepturile persoanelor indigene". Parlamentul portughez a recunoscut c�? UE a avut "alte priorit�?�?i" în trecut, îns�? acordul cu Mercosur este acum unul dintre obiectivele maxime ale organismului european, în special dup�? schimb�?rile de guvernare din Brazilia �?i Argentina. Cu toate acestea, el a indicat c�? este "con�?tient" de "rezisten�?a" opozi�?iei unor �?�?ri �?i sectoare la aceste negocieri, dar a reamintit c�? ceea ce se dore�?te este tratarea Americii Latine "ca egale" �?i "f�?r�? îndoial�?". La rândul s�?u, Marinho e Pinto, vicepre�?edinte al Delega�?ia Parlamentului European pentru rela�?iile cu Brazilia a recunoscut c�? entuziasmul pentru acordul UE-Mercosur a fost "retras" în ultima vreme, dar a denun�?at �?i faptul c�? unele sectoare europene se opun oric�?rui pact �??ca �?i cum ar fi profesia lor�??.

e Marinho Pinto, membru al grupului liberal din Parlamentul European, a declarat c�? acordul comercial ar fi un un factor important al dezvolt�?rii �?i, prin urmare, "bun�?starea" �?i "nivelul muncii" în America Latin�? �?i a afirmat c�? companiile europene ar economisi pân�? la 4 000 de milioane de euro în cheltuielile vamale. El �?i-a exprimat, de asemenea, necesitatea de a avea un canal de comunicare direct�? cu America de Sud: "Nu poate fi ca toate comunica�?iile s�? treac�? prin state Statele �??, a spus el.

Evenimentul a implicat, de asemenea, pre�?edintele Institutului pentru Promovarea America Latin�? �?i Caraibe, Paulo Neves, care a spus c�? cel mai bun mod de a combate s�?r�?cia este cu un acord care "creeaz�? bog�?�?ie".