Brazilia acumuleaz�? pân�? în octombrie cel mai sc�?zut deficit în str�?in�?tate în zece ani

Brazilia a acumulat în primele zece luni ale acestui an un deficit al tranzac�?iilor sale externe de 3.033 milioane de dolari, cel mai mic pentru perioada din ultimul deceniu, raportat ast�?zi banca central�?.

Rio de Janeiro, 23 noiembrie (EFE) .- Brazilia a acumulat în primele zece luni ale acestui an un deficit în tranzac�?iile sale externe de 3.033 milioane de dolari, cel mai mic pentru perioada �?n ultimul deceniu, Banca Central�? a informat ast�?zi. A�?a-numitul deficit de cont curent în Brazilia în perioada ianuarie-octombrie a acestui an a fost de aproape cinci ori mai mic decât cel acumulat în aceea�?i perioad�? a anului 2016 (16,931 milioane de dolari) �?i de 17 ori mai mic�? decât primele zece luni ale anului 2015 (53,491 milioane de dolari), potrivit datelor agen�?iei emitente.

Numerele sunt în concordan�?�? cu cele a�?teptate de Banca Central�?, care pentru 2017 prevede o diferen�?�? negativ�? de 16.000 de milioane de dolari între resursele pe care Brazilia le trimite în str�?in�?tate balan�?a comercial�?, serviciul �?i veniturile pe care le prime�?te din alte �?�?ri pentru acelea�?i concepte.

Prognoza deficitului pentru acest an, dac�? este îndeplinit�?, va fi cu 31,9% mai mic�? decât în �??�??2016 (23.500 milioane de dolari), de aproape trei ori mai mic decât în �??�??2015 (58,800 milioane de dolari) �?i cea mai mic�? din ultimii zece ani, din 2007, când �?ara a înregistrat un excedent de 408 milioane de dolari în tranzac�?iile cu str�?in�?tate. Rezultatul bun în conturile curente ale Braziliei pân�? acum în acest an a fost în principal determinat de soldul comerciale, c�? între ianuarie �?i octombrie a acumulat un excedent de 56,130 milioane de dolari, mult mai mare decât în �??�??aceea�?i perioad�? a anului 2016 (36,310 milioane de dolari) în surplus.

sever�? Recesiunea cu care se confrunt�? Brazilia în ultimii doi ani a redus în mod semnificativ cererea de produse externe, iar sc�?derea puternic�? a importurilor a contribuit la câ�?tigurile pe care �?ara a ob�?inut datorit�? cre�?terea brusc�? a pre�?urilor pe pie�?ele externe mai multe de materii prime exportate, în principal boabe �?i minerale.

Excedentul comercial ridicat a compensat fluxul de resurse în balan�?a serviciilor �?i în soldul financiar pân�? în octombrie.

Numerele conturilor externe din aceast�? perioad�? reflect�?, de asemenea, recuperarea incipient�? din economia brazilian�? în 2017, când se a�?teapt�? o cre�?tere economic�? de 0,70% dup�? doi ani de recesiune profund�?. Economia Braziliei a retras 3,5% în 2015 �?i o alt�? 3,6 în 2016, pe care a legat doi ani consecutivi de cre�?tere negativ�?, pentru prima dat�? din 1930.

Banca Central�? a raportat, de asemenea, c�? investi�?iile str�?ine directe în Brazilia a crescut de la 54900 de milioane de dolari în primele zece luni ale anului 2016 la 60.000 de milioane de dolari între ianuarie �?i octombrie ale acestui an. Valoarea consolideaz�? prognoza Guvernul brazilian, potrivit c�?ruia �?ara se va încheia în 2017 cu 75.000 de milioane de dolari în investi�?ii productive ale str�?inilor. Investi�?ia str�?in�? primit�? de Brazilia prin urmare, va fi mai mult decât suficient pentru a finan�?a deficitul de cont curent al �?�?rii în 2016 (23,5 miliarde de dolari).