Produc?torii de gaze aduna?i în Bolivia caut? formule pentru a ob?ine "pre?uri corecte"

Principalele ??ri furnizoare de gaze din lume, care de?in 70% din rezervele de energie, caut? în Bolivia mecanisme pentru a atinge "pre?uri corecte" ?i incertitudine mai mic? cu privire la veniturile sale cauzate de fluctua?iile de petrol pe pia??.

Santa Cruz (Bolivia), 23 noiembrie (EFE). Principalele ??ri furnizoare de gaze din lume, care de?in 70% din rezervele de energie, caut? în Bolivia mecanisme de "pre?uri corecte" ?i sc?derea incertitudinii cu privire la veniturile lor cauzate de fluctua?iile de petrol pe pia??. Acest lucru a fost exprimat ast?zi de ministrul bolivian al hidrocarburilor ?i gazd? a Forumului ??rilor exportatoare de gaze (FPEG), Luis Alberto Sánchez, pentru care reducerea acestei incertitudini este "provocarea principal? pe pia??" a combustibilului care a avut loc mar?i, în ora?ul Santa Cruz (est), la care particip? mini?tri sau al?i reprezentan?i ai celor doisprezece ??ri.

membri ?i alte ?apte na?iuni de observatori. Numirea a fost inten?ionat? ini?ial s? fie încoronat? mâine, cu o întâlnire preziden?ial? între na?iunile participante, dar a venit doar ?ara pre?edintele Guineea Ecuatorial?, Teodoro Obiang, la putere din 1979 ?i pre?edintele Evo Morales în La Paz onorat ast?zi.

Este posibil ca aceasta va participa la întâlnirea de mâine Pre?edintele Venezuelei, Nicolás Maduro.

Pe obiectivele evenimentului, Sanchez a spus ar trebui accelerate studii pentru a stabili o metodologie care s? garanteze c? incertitudinea asupra pre?urilor nu este afectat? "de o asemenea amploare de factori externi" ?i c?, dac? exist? o influen?? "se men?in pre?uri corecte care continu? s? contribuie la stabilitatea ?i securitatea energetic? a unei ??ri. "Pentru a face fa?? schimb?rilor ?i provoc?rilor continue, acordurile de cooperare dintre to?i actorii ??rilor exportatoare ?i consumatoare trebuie consolidate, în scopul de a genera ?i de a se asigura c? toate p?r?ile beneficiaz? în vreun fel ??, a întrebat Sanchez.

?n cazul Boliviei, sc?derea pre?urilor gazelor naturale Exportat în Brazilia ?i Argentina a afectat foarte mult economia sa. ?n plus, dup? cum sa men?ionat, ??rile produc?toare de gaze trebuie s? stabileasc? "în comun, o metodologie adecvat? care s? permite optimizarea costurilor asociate cu activit??ile de explorare ?i exploatare f?r? a afecta recuperarea gazelor naturale ?i maximizarea beneficiilor exploat?rii. "

El oficial aluzia la faptul c? ??ri precum Bolivia au pus la îndoial? c? costurile de exploatare ale companiilor petroliere r?mân ridicate când pre?urile la gaz sunt sc?zute, ceea ce ar afecta dezvoltarea de aprovizionare, produc?ie ?i pia??. Liderii de afaceri, inclusiv pre?edintele Repsol, Antonio Brufau, au discutat despre provoc?rile legate de pre? în ziua precedent?. din gazele naturale, ajungând la concluzia aceluia?i, nu mai sunt indexate la costul ?i?eiului, ci vor fi m?surate într-un scenariu "gaze cu gaz", în func?ie de regiunile geografice.

Neconventional sau ?ist de gaze sau de gaze naturale lichefiate (GNL), care se comercializeaz? în navele GNL sau în cisterne, reprezint? o concuren?? pentru conductele de gaz exportate.

Reuniunea interguvernamental? desf??urat? în Bolivia reprezint?, de asemenea, ??ri care controleaz? 40% din produc?ia mondial? de gaze naturale ?i 60% din exportatorii GNL.

Entre autorit??ile sunt în aceast? zi, în întâlniri private, f?r? acces la pres?, sunt mini?trii Energiei ?i Industriei din Rusia, Alexánder Novak, Ulei din Venezuela, Eulogio del Pino; ??rile membre ale Forumului sunt Algeria, Bolivia, Egipt, Guineea Ecuatorial?, Iran, Libia, Nigeria, Qatar, Rusia, Trinidad ?i Tobago, Emiratele Arabe Unite ?i Venezuela.

Azerbaidjan, Irak, Kazahstan, Olanda, Norvegia, Oman ?i Peru au statutul de ??ri de observare.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%