Examinatorii vor continua s�? loveasc�? în luna decembrie din cauza "neloialit�?�?ii" DGT

Examinatorii de trafic vor p�?stra în cursul lunii decembrie greva pe care au urmat-o din iunie anul trecut, având în vedere "lipsa de respect, lipsa de respect �?i lipsa de considera�?ie" a regizorului General al Traficului, Gregorio Serrano, conform pre�?edintelui grupului, Joaquín Jiménez.

Madrid, 23 noiembrie (EFE) .- Examinatorii de trafic vor men�?ine în cursul lunii decembrie greva pe care au urmat-o din iunie trecut în fa�?a "neloialit�?�?ii, lipsei de respect �?i lipsei de considerare �??directorul general al traficului, Gregorio Serrano, potrivit Efe a declarat pre�?edintele grupului, Joaquín Jiménez.

Aceasta a fost reac�?ia examinatorilor, grupat�? în asocia�?ia Asextra, la conferin�?a de pres�? care a oferit Serrano mar�?i, în care a raportat ofertele lansate de DGT pentru a descuraja conflictul care a cauzat suspendarea 193.000 de teste din Spania.

Serrano nu a dat negocieri rupte, dar a spus c�? situa�?ia a atins �??limita�?? de �??nu�?? inten�?ia examinatori astfel încât a anun�?at c�?, pentru a continua pauzele în luna decembrie, jum�?tate din serviciile minime vor fi decretate, iar încorporarea celor noi va fi accelerat�? func�?ionari.

Pentru examinatori care Conferin�?a de pres�? a rupt deschide procesul de negociere �?i c�?, dup�? cum a spus Jimenez, au fost de cânt�?rire �??s�? ia o pauz�?�?? în decembrie gândindu-se la cet�?�?enie. Dup�? cum a spus el, în timp ce a�?teptau un r�?spuns la oferta sa, directorul general a ac�?ionat într-un mod "neloial" �?i a rupt abordarea. a existat o negociere, de�?i am fost îndep�?rta�?i ", a ad�?ugat el. Prin urmare, în decembrie, greva va continua în acelea�?i condi�?ii ca �?i pân�? acum: în fiecare luni, mar�?i �?i Miercuri.

�?n plus, Asextra va depune o contesta�?ie administrativ�? dac�? Traffic confirm�? faptul c�? stabile�?te 50% din serviciile minime.

Jiménez a sus�?inut c�? Testele de trafic nu sunt un serviciu esen�?ial, astfel încât nu trebuie s�? existe o astfel de minim, dup�? cum arat�? c�? traficul nu a f�?cut pân�? acum.

a reamintit pre�?edintele Asextra c�? greva nu afecteaz�? dou�? zile ale s�?pt�?mânii �?i c�? restul zilelor este urmat�? de 60% din for�?a de munc�?.