Brazilia �?i Paraguay afirm�? c�? acordul UE-Mercosur poate fi atins în acest an

Mini�?trii de externe din Brazilia, Aloysio Nunes, �?i Paraguay, Eladio Loizaga, a reiterat ast�?zi încrederea pe care a urm�?rit timp de aproape dou�? decenii acordul comercial Mercosur �?i ale Uniunii Uniunea European�? (UE) va fi finalizat�? anul acesta.

Brasilia, 23 noiembrie (EFE) .- Mini�?trii de externe din Brazilia, Aloysio Nunes, �?i Paraguay, Eladio Loizaga, a reiterat ast�?zi încrederea c�? acordul comercial urm�?rit de aproape dou�? decenii Mercosur �?i ale Uniunii Europene (UE), care urmeaz�? s�? fie finalizate în acest an.

�??Va fi esen�?ial�? pentru o mai mare integrare (Mercosur), în lume�??, a declarat Nunes pe un pact în jurul c�?reia ambele p�?r�?i continu�? s�? lucreze cu speran�?a c�? vor putea fi semnate în decembrie. "" Sper�?m c�? va fi încheiat�? înainte de sfâr�?itul anului "�?i c�? aceasta include" angajamente reciproce �?i beneficii pentru cet�?�?enii europeni �?i Argentina, Brazilia, Uruguay �?i Paraguay, membrii Mercosur, a declarat Loizaga în declara�?ii comune jurnali�?tilor. negocierile au avut loc în Brazilia acum zece zile �?i, dup�? cum au ar�?tat membrii echipelor tehnice ale ambelor p�?r�?i, au existat înc�? unele dificult�?�?i în ceea ce prive�?te carnea �?i biocombustibili.

Pentru a încerca s�? dep�?�?easc�? în cele din urm�? ceea ce par a fi ultimele obstacole, a fost de acord s�? organizeze o nou�? rund�?, la Bruxelles, între 29 noiembrie �?i 5 Decembrie.

Aceste discu�?ii se vor desf�?�?ura aproape f�?r�? întârziere, cel pu�?in în conformitate cu inten�?ia exprimat�? atât de Mercosur, cât �?i de UE, c�? acordul va fi semnat la Buenos Aires. Aires, pe 10 decembrie, în cadrul unei reuniuni ministeriale a Organiza�?iei Mondiale a Comer�?ului (OMC). �?n declara�?iile sale, cancelarul paraguayan a subliniat rolul pe care Brazilia a exercitat în aceste negocieri în ultimele luni, în care a exercitat pre�?edin�?ia semestrial�? a Mercosur. Aceast�? pozi�?ie rotativ�? va fi exercitat�? de Paraguay începând cu 21 decembrie, când el va primi din Brazilia în summit-ul anual al Mercosur, care va avea loc la Brasilia �?i c�? pre�?edintele paraguayan Horacio Cartes, a confirmat deja sa asisten�?�?, a asigurat Loizaga.