BCE a redus stimulentul pentru c? se bazeaz? mai mult pe infla?ie pân? la 2%

Banca Central? European? (BCE) a redus stimulul monetar în zona euro la jum?tate la sfâr?itul lunii octombrie, deoarece se bazeaz? mai mult pe cre?terea infla?iei pân? la atingerea ?intei sale aproape 2%

Frankfurt (Germania), 23 noiembrie (EFE) .- Banca Central? European? (BCE), t?iat la sfâr?itul lunii octombrie stimulare monetar? în zona euro, la jum?tate pentru c? se bazeaz? mai mult pe infla?ie pentru a atinge obiectivul de aproape 2%. ?n procesul-verbal al ultimei sale reuniuni de politic? monetar?, publicat? ast?zi, BCE a spus c? "o mare majoritate a membrilor Guvernul) a sprijinit "propunerea de a reduce de la ianuarie achizi?iile de datorii de pân? la 30.000 de milioane de euro pentru înc? nou? luni ?i l?sa un sfâr?it deschis la programul de extindere cantitativ. "Anun?area unei date de încheiere ar putea determina participan?ii de pe pia?? s? ajusteze pre?urile în avans, ceea ce ar putea duce la o reac?ie nedorit? agravarea condi?iilor financiare ", în conformitate cu procesul-verbal. Consiliul guvernatorilor a considerat, de asemenea, c? este important s? continu?m s? ar?t?m disponibilitatea ?i capacitatea de a schimba programul de achitare a datoriilor, dac? este necesar, dac? situa?ia se înr?ut??e?te. BCE a decis, la 26 octombrie, s? reduc? cu jum?tate stimula?ia monetar? în zona euro, pân? la sfâr?itul anului Septembrie 2018, ?i a men?inut ratele dobânzilor la un nivel istoric sc?zut de 0%. Dar u?a a fost l?sat? deschis? pentru a face schimb?ri în achizi?iile de datorii publice ?i private în zon? euro, în cazul în care situa?ia se înr?ut??e?te.

De asemenea, el a ales s? continue s? perceap? b?nci 0,4% din rezervele excedentare o zi pentru a împrumuta pentru întreprinderi ?i gospod?rii ?i le va pl?ti tot ce vor pân? în 2019.

BCE a f?cut aceste decizii, deoarece condi?iile financiare sunt stabile volatilitate, redus? la ratele de schimb, prevede cre?terea economic? ?i mai încrez?toare c? infla?ia va cre?te. Câ?iva membri au fost în favoarea anun??rii unei date clare de încheiere a achizi?iilor datorate, deoarece este de a?teptat c? cre?terea infla?iei, cre?terea economic? este mai puternic? decât se a?tepta, riscurile au sc?zut ?i condi?iile financiare pentru economia real? sunt favorabile.

A Membru al Consiliului guvernatorilor a considerat chiar c? un scop deschis nu era justificat dac? nu existau riscuri ca presiunile defla?ioniste s? reapar? ?i ar fi sus?inut c? Rela?ia dintre costuri ?i beneficii ale achizi?iilor de datorii a devenit din ce în ce mai nefavorabil?. De?i sa recunoscut necesitatea men?inerii expansiunii monetare ?i a fost important? c? programul se va încheia într-o manier? ordonat?.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%