Bolivia socializeaz�? strategia de a aduce ap�? potabil�? în zonele rurale

Guvernul bolivian a organizat ast�?zi un atelier de lucru privind socializarea unei strategii preg�?tite cu sprijinul cooper�?rii spaniole �?i a B�?ncii Interamerice pentru Dezvoltare (IDB) pentru extinderea acoperirea apei potabile �?i a serviciilor de salubritate în zonele rurale �?i ora�?ele mici.

La Paz, 22 noiembrie (EFE) .- Guvernul bolivian a organizat un atelier de lucru cu privire la socializarea unei strategii preg�?tite cu sprijinul cooper�?rii spaniole �?i al Inter-American Development Bank (IDB) pentru a extinde acoperirea apei potabile �?i a serviciilor de salubritate în zonele rurale �?i ora�?ele mici. Atelierul, care a avut loc la sediul Agen�?iei Spaniole pentru Cooperarea interna�?ional�? pentru dezvoltare (AECID) la La Paz a fost inaugurat�? de ambasadorul Spaniei, Enrique Ojeda; Reprezentantul IDB, Alejandro Melandri. Documentul discutat în cadrul atelierului este "Strategia na�?ional�? pentru ap�? �?i canalizare pentru zonele rurale �?i ora�?ele mici", un instrument care Acesta va ghida politicile publice ale �?�?rii în vederea consolid�?rii obiectivului accesului universal la serviciile de baz�? pân�? în anul 2025, a spus Ortuño. El a subliniat c�? Bolivia se mândre�?te au crescut de ap�? �?i de canalizare de acoperire în special în zonele urbane, dar a recunoscut c�? exist�? înc�? �??lacune semnificative în anumite sectoare ale popula�?iei noastre�??, în �?n special în zonele rurale. "O treime din popula�?ie tr�?ie�?te în zonele rurale �?i tocmai în acest domeniu sunt prezentate cele mai mari deficite în accesul la servicii. apa potabil�? �?i salubritatea de baz�?. "Strategia surprinde progresele realizate în acest sector în ultimii 20 de ani �?i identific�? lec�?iile înv�?�?ate, bunele practici �?i domeniile de îmbun�?t�?�?ire a experien�?a a zece programe de stat implementate cu sprijinul lucr�?torilor umanitari, cum ar fi AECID, IDB �?i CAF - Banca de Dezvoltare a Americii Latine, conform unei comunic�?ri de colaborare Spaniol.

Documentul va oferi liniile de ac�?iune Guvernului �?i agen�?iilor de cooperare pentru punerea în aplicare a programelor de ap�? potabil�? �?i de salubritate în zonele rurale �?i ora�?e mici. Ambasadorul spaniol a subliniat c�?, de�?i lumea actual�? are tehnologii din ce în ce mai avansate, "apa, a�?a cum a f�?cut zece, o sut�?, o mie de ani, acum 3000 de ani, este înc�? o surs�? vital�? de dezvoltare. "

Ojeda a indicat c�? în zonele rurale �?i în comunit�?�?ile mici" dezvoltarea în problema apei este fundamental�? ". au o comunitate mic�? au acces la ap�?, au ap�? s�?n�?tos. "Planul Na�?ional de Dezvoltare Social-Economic�? al Guvernului Boliviei pentru perioada 2016-2020 urm�?re�?te s�? ob�?in�? 95% acces la serviciile de ap�? din zon�? urban �?i 70% în salubritate. Pentru zona rural�? în aceea�?i perioad�? se inten�?ioneaz�? atingerea a 80% din suprafa�?a apei �?i 60% din sanita�?ie, potrivit informa�?iilor furnizate de Ministerul Mediului Mediu �?i ap�?.