Pre�?edintele egiptean aprob�? acordul de cooperare vamal�? cu Uruguay

Pre�?edintele egiptean, Abdelfatah al Sisi, a emis ast�?zi un decret de aprobare a acordului de cooperare dintre Egipt �?i Uruguay în cadrul chestiunilor vamale, semnat la 28 mai Noiembrie 2016, potrivit buletinului preziden�?ial.

Cairo, 23 noiembrie (EFE) .- Pre�?edintele egiptean Abdel Fattah El-Sisi, a emis ast�?zi un decret privind aprobarea Acordului de cooperare dintre Egipt �?i Uruguay, în contextul problemelor Vamal, semnat la 28 noiembrie 2016, conform buletinului preziden�?ial de ast�?zi.

Decretul, aprobat de Parlamentul egiptean la 5 iulie, include cooperarea �?i ajutorul între cele dou�? �?�?ri �?i schimbul de informa�?ii pentru a garanta aplicarea corect�? a legisla�?iei vamale �?i pentru a evita înc�?lc�?rile. Uruguay exportat în Egipt în 2016, capete de bovine în valoare de 6,723,534 de dolari, reprezentând 58% din totalul exporturilor c�?tre �?ara arab�?, inclusiv lân�?, produse lactate �?i paste de lemn.

El La 1 septembrie, Mercosur a informat c�? acordul de liber schimb pe care blocul, alc�?tuit, de asemenea, din Argentina, Uruguay �?i Paraguay, a intrat în vigoare, semnat cu Egiptul în 2010. 31, Al Sisi oameni de afaceri uruguayene invitat s�? investeasc�? în Egipt, dup�? discu�?iile purtate la Cairo cu pre�?edintele Uruguayului, Tabaré Vázquez.