Mexicul avertizeaz? asupra riscurilor pentru cre?tere datorit? incertitudinii fa?? de NAFTA

Mexicul a avertizat ast?zi riscurile pentru cre?terea economic? din cauza incertitudinii privind rezultatul actualiz?rii Acordului de liber schimb nord-american (NAFTA), într-o zi dup? ce a cincea rund? de negocieri dintre partenerii acordului sa încheiat f?r? progrese semnificative.

Mexic, 22 noiembrie (EFE) .- Mexicul a avertizat ast?zi riscurile la adresa cre?terii sale economice din cauza incertitudinii cu privire la rezultatul actualiz?rii acordului de liber schimb al Americii. Nord (NAFTA), la o zi dup? ce a cincea rund? de negocieri dintre partenerii acordului sa încheiat f?r? progrese semnificative. Dup? discu?iile din capital? Mexic, Mexic, Statele Unite ?i Canada au emis o declara?ie comun? mar?i, în care au afirmat c? ?efii de negocieri "s-au concentrat pe avansarea cât mai mult posibil cu scopul s? reduc? lacunele ?i s? g?seasc? solu?ii. "" Ca rezultat, s-au f?cut progrese în mai multe capitole ", au spus ei. P?r?ile ?i-au reafirmat angajamentul de a avansa în toate domeniile negocieri cu scopul de a finaliza negocierile cât mai curând posibil ?i a convenit s? organizeze cea de-a ?asea rund? de negocieri din 23-28 ianuarie 2018 în Montreal, Canada. ?n acela?i timp, echipele de negociere î?i vor continua activitatea în cadrul întâlnirilor interstatale de la Washington (SUA) la jum?tatea lunii decembrie. Ministerul Economiei al Mexic a emis propria sa declara?ie în care a afirmat c? "discu?iile tehnice au fost productive cu privire la toate aspectele". "De?i nu sa închis niciun capitol, sa realizat un avans. anti-corup?ie substan?ial?, telecomunica?ii, bune practici de reglementare, m?suri sanitare ?i fitosanitare, facilitarea comer?ului, comer?ul electronic, bariere tehnice comer?ul ?i în mai multe anexe sectoriale ", a spus el. El a asigurat c? o modernizare reu?it? a NAFTA poate" contribui la reechilibrarea rela?iilor comerciale din America de Nord, promovând mai multe oportunit??i de comer? ?i noi investi?ii "?i a subliniat c?, din perspectiva mexican?, formulele care implic? restric?ionarea comer?ului nu pl?tesc în acest scop sau nu m?resc a declarat c? "Mexicul va continua s? participe la acest proces într-un mod serios ?i angajat, a?a cum a f?cut-o pân? acum, chiar dac? nu suntem de acord cu unele dintre propunerile f?cute. "Mauricio González, partener fondator al firmei de consultan?? politic? ?i economic? GEA, ia spus lui Efe ast?zi c?, în opinia sa, rezultatul etapei a cincea "A fost în mod rezonabil acceptabil în sensul c? ne ?ine în mers ?i în conversa?ie." "Nimeni nu ?tie când poate încheia discu?iile, dar atâta timp cât vorbe?ti, e bine c? înseamn? c? este important s? negociem. patru zile consecutive de apreciere a peso-ului mexican, care a fost închis ast?zi la 18,63 unit??i pe dolar american. Cu toate acestea, reprezentantul comercial al SUA, Robert Lighthizer a emis mar?i o declara?ie în care a spus c?, de?i s-au înregistrat progrese în ceea ce prive?te unele eforturi de modernizare a NAFTA în timpul negocierilor, în vigoare din 1994, el este "îngrijorat de lipsa de progres". "Pân? acum, nu am v?zut dovezi c? Canada sau Mexic sunt dispuse s? abordeze serios dispozi?iile care duc la o acord reechilibrat. Negocierile de la Washington ??într-un mod serios, astfel încât s? putem vedea progrese semnificative înainte de sfâr?itul anului??.

Printre punctele cele mai controversate ale cincea întâlnire negocierea a fost cererea SUA Majoritatea deficitului comercial al Statelor Unite cu Mexicul, astfel c? guvernul pre?edintelui american Donald Trump a impus schimbarea normelor care reglementeaz? produc?ia industria automobilelor din America de Nord.

Mexicul ?i Canada au declarat c? propunerile SUA privind "regulile de origine" sunt inacceptabile. în ceea ce prive?te solu?ionarea litigiilor ?i valabilitatea acordului în sine, printre altele. Lipsa consensului asupra acestor probleme a condus Banca Mexicului ast?zi pentru a avertiza asupra riscurilor pentru perspectiva cre?terii economice a ??rii pentru acest an, care miercuri s-a redus de la un interval cuprins între 2,0 ?i 2,5% la un interval cuprins între 1,8 ?i 2,3%, ca urmare a cutremurelor din septembrie trecut. Cutremurele, care au l?sat 471 de mor?i, "fac necesar? revizuirea în jos a previziunilor de cre?tere pentru anul 2017", de?i consecin?ele sale asupra activit??ii economice "ar p?rea au fost moderate ?i tranzitorii ", a declarat institutul emitent.

" Totu?i, este important de men?ionat c? balan?a riscurilor pentru cre?tere sa deteriorat ?i este înclinat? în principal din cauza incertitudinii asociate cu renegocierea Acordului de liber schimb nord-american (NAFTA) ", a explicat banca central?. Aceast? incertitudine Acesta a men?inut "la niveluri sc?zute de investi?ii ?i este posibil una dintre cauzele încetinirii consumului", a ad?ugat el.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%