Ponderea impozitului în Spania scade în 2016 �?i se îndep�?rteaz�? de cea a OCDE

Ponderea relativ�? a impozitelor în Spania, care a crescut de la începutul crizei în 2009, a sc�?zut anul trecut, ceea ce a marcat se îndep�?rteaz�? de media OCDE, care, la rândul s�?u, �?i-a continuat tendin�?a ascendent�? în 2016, la un nivel record.

Paris, 23 noiembrie (EFE) .- Ponderea relativ�? de impozitare în Spania, care a fost în cre�?tere din moment ce a durat pân�? în anul 2009, la începutul crizei, a sc�?zut anul trecut, la rândul s�?u, a marcat o distan�?�? sub media OCDE, care, la rândul s�?u, �?i-a continuat tendin�?a ascendent�? în 2016, la un nivel record. Aceasta este una dintre principalele concluzii ale raportul anual privind colectarea impozitelor publicat ast�?zi de Organiza�?ia pentru Cooperare �?i Dezvoltare Economic�? (OCDE), conform c�?ruia Spania a plecat de la pozi�?ia 18 în 2015 la 20 în 2016 (dintr-un total de 35 de �?�?ri) în ceea ce prive�?te impozitarea în termeni de produs intern brut (PIB). �?n special, impozitele reprezentau 33,5% din PIB în ultimul an. Spania, comparativ cu 34,3%, în medie, în organiza�?ie, unde anul anterior a fost o 33,8% (fa�?�? de 34%).

Spania a fost localizat deasupra mediei OECD între 2004 �?i 2007, când a atins un vârf de 36,4% (fa�?�? de 33,7%), dar cu izbucnirea crizei situa�?ia sa inversat �?i taxe a sc�?zut cu 29,7% în 2009 (în compara�?ie cu 32,3%). �?n 2016, Spania sa situat la un nivel foarte similar cu cel al Regatului Unit (33,2%) sau al Poloniei (33,6%), cu mult mai sc�?zut decât cel al (�?n al doilea, cu 45,3%), Italia (42,9%) �?i Germania (37,6%).

Statele Unite ale Americii (26%) a fost printre �?�?rile Turcia (25,5%), Irlanda (23%), Chile (20,4%) �?i Mexic (17,2%). Are o pondere mai mic�? în impozitele între membrii OCDE, dup�? Germania (30,6%), Fran�?a (33,3%), Elve�?ia (35,8%), Japonia (36,7%) �?i Canada (40%). �?n acest sens, ele se calific�? drept o �?ar�? cu o structur�? "regional�?", singura din categoria respectiv�?, care difer�? de cele "federale" (Australia, Austria, Belgia, Canada, Germania, Mexic, Elve�?ia). �?i Statele Unite) �?i �??unitate�?? (restul).

cont Regiunile spaniole pentru 14% din veniturile fiscale, mai mic�? decât media de 17% reprezentând regiunile sau statele care alc�?tuiesc cele opt �?�?ri "OCDE" federale (pân�? la 39,5% în Canada, 24,5% în Elve�?ia, 23% în Germania sau 19,4% în Statele Unite). în Spania (în 1975 doar 4%), când au cânt�?rit 7,5% în �?�?rile "federale" �?i 11,8% în �?�?rile "unitare". Particularitatea Spaniei este c�? securitatea social�? capteaz�? 33,1% din impozite, fa�?�? de 21,1% în medie în �?�?rile "federale" �?i 24,4% în �?�?rile "unitare".