Comer�?ul, IMM-urile �?i genul, chestiuni cheie ale noului acord între Chile �?i UE

Rolul IMM-urilor în economie �?i includerea femeilor în comer�?ul interna�?ional sunt câteva dintre punctele-cheie ale moderniz�?rii acordului de asociere dintre Chile �?i Uniunea European�? (UE).

Santiago de Chile, 23 noiembrie (EFE) .- Rolul IMM-urilor în economie �?i includerea femeilor în comer�?ul interna�?ional sunt câteva din punctele-cheie ale moderniz�?rii acord de asociere între Chile �?i Uniunea European�? (UE).

�??Scopul moderniz�?rii acestui acord este faptul c�? este din nou pân�? la lumea actual�?�??, a declarat ambasadorul UE în Chile, Stella Zervoudaki, care a participat joi la un seminar organizat de UE �?i de Ministerul Afacerilor Externe din Chile. Obiectivul reuniunii, în care Ministrul adjunct al afacerilor externe al Chinei, Edgardo Riveros, urma s�? analizeze modernizarea acordului de asociere dintre Chile �?i UE, proces care a început la 16 noiembrie Bruxelles.

Potrivit ambasadorului UE, actualizarea acordului de asociere, care dateaz�? din 2002, aceasta include �??, luând în considerare rolul important al IMM-urilor în economie, inclusiv a femeilor în comer�?ul interna�?ional �?i contribu�?ia de comer�? liber la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabil�?�??.

chilian ministrul adjunct de externe, între timp, a declarat c�? �?ara sud-american�? �?i UE s-au "schimbat foarte mult" din 2002 �?i, în acela�?i timp, rela�?ia bilateral�? a fost consolidat�?. �?n ace�?ti 15 ani de acord, UE a devenit al treilea partener comercial ", a declarat Riveros, ad�?ugând c�? alte aspecte ale rela�?iei lor r�?mân neschimbate, precum angajamentul reciproc fa�?�? de securitatea interna�?ional�? �?i pacea. domeniul comer�?ului, acordul de parteneriat actual a contribuit la cre�?terea fluxurilor comerciale -ORA�?UL comer�?ul bilateral în 2016 a ajuns la 18800 de milioane de dolari �?i a contribuit la diversificarea economiei chiliene.

Directorul General al Rela�?iilor Economice Interna�?ionale, Paulina Nazal, a subliniat c�? seminarii precum cea din Santiago permit Include�?i propunerile societ�?�?ii civile în cadrul negocierilor.