Argentina admite oferta pe strada de schimb valutar legal

Banca Central�? a Argentinei a decis ast�?zi s�? permit�? oferta pe autostrada public�? a serviciilor s�? schimbe monedele în form�? juridic�?, informeaz�? surse oficiale.

Buenos Aires, 23 noiembrie (EFE) .- Banca Central�? Argentin�? a decis ast�?zi s�? permit�? oferta pe autostrada publice a serviciilor s�? schimbe în mod legal monedele, surse informate oficial.

M�?sura a fost adoptat�? de consiliul de administra�?ie al autorit�?�?ii monetare, care de acum înainte va permite locuin�?elor �?i agen�?iilor de schimb s�? ofere pe strad�? realizarea opera�?iuni de schimb valutar.

Dup�? cum a raportat Banca Central�? a Argentinei într-o declara�?ie, promotorii birourilor de schimb trebuie s�? aib�? o rochie sau un semn de identificare care Indica�?i leg�?tura dvs. cu casa sau agen�?ia în cauz�?.

Ace�?ti promotori pot efectua opera�?iuni de schimb direct pe drumurile publice sau pot oferi serviciile entit�?�?ii cursul de schimb s�? fie apoi

operatiuni legale de acest tip au fost date numai în interiorul u�?ilor b�?nci �?i case de schimb realizate pe oricare dintre sediile sale. Pân�? în prezent, de�?i str�?zile au fost întotdeauna oameni care ofer�? în mod informal schimb valutar �?i sunt cunoscu�?i în general drept "puie�?i". Banca Central�? a argumentat c�? prin aceast�? m�?sur�? urm�?re�?te "facilitarea accesului turi�?tilor �?i a publicului larg la opera�?iunile de schimb legal". Activitatea juridic�? a schimb�?rii este foarte subdezvoltat�? în Argentina, cu doar 16 case �?i 20 birouri de schimb, în �??�??compara�?ie cu exemplu- Peru -pentru (1.242 persoane finan�?i�?ti, 1045 de schimb) sau Columbia (1.436 profesioni�?ti schimba) �??, a spus declara�?ia.