Guvernul peruan va merge la Curtea Constitu�?ional�? prin decret al Congresului

Guvernul din Peru va apela la Curtea Constitu�?ional�? dup�? decizia Congresului de a ratifica o lege care m�?re�?te pensiile militarilor �?i poli�?i�?tilor pensiona�?i, a informat ast�?zi premierul, Mercedes Araóz.

Lima, 22 noiembrie (EFE). - Guvernul Peru va apela la Curtea Constitu�?ional�? dup�? ce decizia Congresului va ratifica o lege care m�?re�?te pensiile militare �?i poli�?i�?ti pensiona�?i, a raportat prim-ministru, Mercedes Araóz.

�??Trebuie s�? mearg�? la Curtea Constitu�?ional�?. De ce? Pentru c�? trebuie s�? ne ap�?r�?m constitu�?ia. Aceasta este datoria noastr�?, �?i noi trebuie s�? previn�? legile adoptate re �??considerate neconstitu�?ionale, Araoz a declarat într-o conferin�?�? de pres�?.

Pre�?edintele Congresului, Luis Galarreta, a promulgat s�?pt�?mâna aceasta insisten�?a asupra unei legi, respins�? de Executiv �?i propus�? de For�?a Popular�? Fujimorist�?, care a ordonat ca poli�?i�?tii �?i pensionarii militari s�? primeasc�? o sum�? echivalent cu personalul activ, pe lâng�? pensia �?i beneficiile suplimentare pe care le au deja acces. Araozi a remarcat ast�?zi, în aceast�? privin�?�?, c�? legea promulgat�? este neconstitu�?ional�? deoarece Congresul nu poate adopta norme care implic�? ini�?iative de cheltuieli sau de a face modific�?ri ale sistemului de pensii.

�??care este interzis în mod expres de Constitu�?ie�?? a subliniat. Primul-ministru a precizat c�? acest lucru nu înseamn�? c�? Executivul este împotriva pensionarilor For�?elor Armate �?i Poli�?iei, deci este evaluat pentru a prezenta un proiect legisla�?ie pentru a îmbun�?t�?�?i situa�?ia acestor pensionari.

Potrivit guvernului peruan, legea ar cere statului a aprobat un cost suplimentar de 1.250 milioane de t�?lpi pe an (circa 378 milioane din dolar) �?n acest sens, fostul ministru al Economiei, Alonso Segura, a declarat, în declara�?iile citate ast�?zi de ziarul El Comercio, c�? standardul aprobat de Congres "este clar neconstitu�?ional "." Congresul nu are nicio ini�?iativ�? de cheltuieli, dar se pare c�? ei cred c�? o au �?i acest lucru complic�? nu numai bugetul din 2018, ci �?i bugetele viitoare " alertat.