Ministrul anun�?�? "schimb�?ri importante" în echipa economic�? a Ecuadorului

Ecuador Ministrul Finan�?elor Carlos de la Torre, a anun�?at ast�?zi c�? vor exista �??schimbari semnificative�??, în echipa economic�? a guvernului de Lenín Moreno, cu toate c�? nu a elaborat pe detalii.

Quito, 23 noiembrie (EFE) .- ministru ecuadorian Finan�?e Carlos de la Torre, a anun�?at ast�?zi c�? vor exista �??schimbari semnificative�??, în echipa economic�? a guvernului de Lenín Moreno, de�?i nu El a detaliat declara�?iile pe care le-a oferit la o conferin�?�? de pres�? la scurt timp dup�? discu�?iile cu �?eful statului �?i a subliniat c�? schimb�?rile se vor materializa "în urm�?torii ore ".

" Am f�?cut o evaluare �?i, din punct de vedere tehnic �?i politic, avem nevoie de reîmprosp�?tarea unor autorit�?�?i. schimb�?ri, în conformitate cu politica economic�? �?i obiectivele sociale pe care guvernul le-a stabilit ", a spus el. Când a fost întrebat dac�? este inclus în schimb�?ri, el a subliniat doar c�? se a�?teapt�? "nu". Pe legitima�?ia de reactivare economic�? trimis�? Adun�?rii spre analiz�?, ministrul a indicat c�? exist�? prevederi �?i c�? Executivul este "flexibil" posibilitatea de a retrage o tax�? propus�? pentru retragerea banilor de la b�?nci în valoare de peste 5.000 $ în numerar. Când vorbe�?te despre economie, ministrul a indicat c�? �?ara are posibilit�?�?ile financiare de a-�?i satisface datoriile interne �?i externe.

"Avem capacit�?�?ile financiare �?i dispozi�?ia politic�? de a respecta adecvat �?i în timp util cu toate angajamentele pe care le are Republica Moldova ", a spus el.