Spania ofer�? colaborare cu Columbia pentru a stimula turismul de calitate

Pre�?edintele Institutului pentru Calitatea Turistic�? Spaniol�? (ICTE), Miguel Mirones, a oferit ast�?zi Columbiei sprijinul �?�?rii sale pentru a stimula turismul care a indicat c�? tr�?ie�?te un important transformare de la semnarea procesului de pace.

Cali (Columbia), 23 noiembrie (EFE). - Pre�?edintele Institutului pentru Calitatea Turismului Spaniol (ICTE), Miguel Mirones, a oferit ast�?zi Columbiei sprijinul �?�?rii sale de a stimula turismul, a spus el, se afl�? într-o transformare important�? de la semnarea procesului de pace.

"�?n Columbia exist�? destina�?ii cunoscute �?i apreciate în întreaga lume, dar exist�? o realitate ad�?ugat�?, consecin�?a procesului de pace �?i a fost deschiderea unor teritorii absolut necunoscute, naturale �?i frumoase pentru posibilitatea investi�?iilor �?i dezvolt�?rii ", a spus Mirones Efe.

�?n acest sens, acesta a subliniat c�? "acestea reprezint�? o oportunitate magnific�? de a dezvolta o politic�? turistic�? care le face" o resurs�? pentru acest sector �?i a indicat c�? "Spania �?i sectorul turismului Spaniol�? doresc s�? sprijine �?i s�? fie participan�?i la acest proces. �??

Mirones a vorbit la deschiderea Congresului Interna�?ional IV al Calit�?�?ii Turismului, a avut loc pentru prima dat�? America Latin�? �?i se întâlne�?te ast�?zi în Cali (sud-vest), aproximativ 500 de antreprenori, exper�?i �?i delega�?i din sectorul turismului în Spania �?i Columbia.

Pe parcursul a patra edi�?ie a Congresului, Participan�?ii pot participa la opt grupuri de lucru pentru turism, pace �?i dezvoltare, turism gastronomic, chei pentru gestionarea fluxurilor turistice, economie de colaborare, industrii creativitate �?i dezvoltare durabil�?, printre altele.

Mirones a spus c�?, dup�? conferin�?a care va încheia mâine, se a�?teapt�?, de asemenea, "s�? finalizeze discu�?iile" dintre ICTE, primar de la Cali �?i de la guvernul departamentului Valle del Cauca �?i de a lansa proiectul-pilot al sistemului de calitate turistic�?, pe care l-au dezvoltat împreun�?.

Executivul El a explicat c�? acest proiect speran�?�? �??rândul s�?u, Cali �?i Valle del Cauca în valoare de referin�?�? na�?ional �?i America Latin�? pentru turism de calitate�??, pentru a asigura produse �?i servicii de c�?l�?tori turism care îndepline�?te a�?tept�?rile �?i standardele de calitate. La rândul s�?u, guvernatorul Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, a spus Efe c�? acest eveniment este o oportunitate pentru a eviden�?ia, de asemenea, poten�?ialul turistic al ora�?ului, al departamentului, al Pacificului columbian �?i al locuitorilor s�?i.

Acum c�? suntem la pace, credem c�? pute�?i cunoa�?te toate aceste regiunile care au fost închise anterior deoarece gherilele erau acolo, dar sunt frumoase. El a subliniat.

Pe de alt�? parte, primarul Cali, Maurice Armitage a subliniat importan�?a de a primi sprijin dintr-o �?ar�? care �??�?tie de calitate �?i sunt profesioni�?ti turism "." Acest lucru este important pentru Cali, Valle del Cauca �?i, desigur, pentru Columbia, pentru a conta pe sprijinul dvs. (...) suntem con�?tien�?i de schimbarea în care se afl�? �?ara termeni de a fi capabili s�? exploateze posibilit�?�?ile noastre de turism �?i cu sprijinul dvs. sigur "acest sector va cre�?te", a spus el.