Canada va aloca 31.600 de milioane de dolari unui plan na�?ional de locuin�?e

Guvernul canadian a anuntat astazi ca va aloca 40.000 de milioane de dolari canadieni (US 31,600 milioane de dolari) la un plan na�?ional de locuin�?e pentru a atenua lipsa grav�? de Locuin�?e accesibile.

Toronto (Canada), 22 noiembrie (EFE) .- Guvernul canadian a anuntat astazi ca va aloca 40.000 de milioane de dolari canadieni (31.600 milioane US $) pentru un plan na�?ional de locuin�?e pentru a atenua lipsa grav�? de locuin�?e la pre�?uri accesibile. Planul, care a fost anun�?at ast�?zi în Toronto de c�?tre prim-ministrul canadian Justin Trudeau, include construirea a 100.000 Locuin�?e accesibile, repararea a înc�? 300.000 de unit�?�?i sociale care exist�? deja �?i reducerea num�?rului de persoane f�?r�? ad�?post cu 50%. Guvernul canadian dore�?te, de asemenea, 385.000 proprietari Protejare astfel încât acestea s�? poat�? men�?ine lor de locuin�?e la pre�?uri accesibile �?i s�? ofere asisten�?�? financiar�? pentru 300.000 de gospod�?rii prin intermediul unui fond numit Canada pentru locuin�?�?.

Fondul va oferi familiilor în nevoie, cu o subven�?ie anual�? de închiriere de pân�? la 2.500 dolari SUA (1.975 dolari SUA). Subven�?ia va începe la aplicat�? începând cu anul 2020 �?i se va încheia în 2028. "Trudeau a spus în prezentarea planului potrivit c�?ruia" drepturile de locuin�?�? sunt drepturi ale omului, toat�? lumea merit�? un loc sigur �?i la pre�?uri accesibile pentru a apela la domiciliu. "Lipsa de locuin�?e la pre�?uri accesibile în ora�?e ca Toronto, Vancouver sau Calgary a devenit o problem�? grav�? pentru multe familii.

a opozi�?iei New Democratic Party (NPD), a orient�?rii social-democrate, Jagmeet Singh, care a criticat planul guvernului canadian de a fi insuficient, a declarat c�? exist�? o grav�? Criza locuin�?elor la pre�?uri accesibile din întreaga �?ar�?.