Agen�?ii publici chilieni paralizeaz�? munca în cererea de ajustare a salariilor

Angaja�?ii publici chilieni au început ast�?zi o grev�? de 48 de ore, în cadrul negocierilor cu guvernul pentru o îmbun�?t�?�?ire a salariilor care ar trebui s�? intre în vigoare în decembrie, informa�?i liderii sindicali din acest sector.

Santiago de Chile, 22 noiembrie (EFE) .- Angaja�?ii publici chilieni au început ast�?zi o grev�? de 48 de ore, în cadrul negocierilor cu guvernul pentru o îmbun�?t�?�?ire a salariilor care ar trebui s�? fie intr�? în vigoare luna decembrie, a raportat liderii sindicali din sector.

Greva a fost numit de c�?tre Asocia�?ia Na�?ional�? a Func�?ionarilor Publici (ANEF) �?i Biroul Sectorul public (MSP), care reune�?te lucr�?torii principalelor servicii publice din �?ara sudic�?. Dup�? câteva s�?pt�?mâni de negocieri, lucr�?torii �?i-au redus cererea ini�?ial, de la o cre�?tere salarial�? de 5,0% la 4,2%, în timp ce guvernul �?i-a m�?rit oferta de la 1,9% la 2,1%.

�?n prezent, a unui acord, a declarat ast�?zi pre�?edintele Anef, Carlos Insunza, în timp ce din partea guvernului, unde cei care se ocup�? de negociere sunt mini�?trii de finan�?e, Nicolás Eyzaguirre �?i Muncitor, Alejandra Krauss, sa ar�?tat c�? în aceast�? joi va avea loc o nou�? întâlnire cu sindicatele. Acestea din urm�? nu au exclus excluderea extinderii grevei pe termen nelimitat dac�? nu sunt acceptate. cereri.

Unele utilitare, cum ar fi Registrul civil, oficiul po�?tal �?i instan�?ele au fost în mod normal de ast�?zi, în timp ce multe altele, cum ar fi asisten�?a medical�? primar�?, care este administrate de municipalit�?�?i, au men�?inut schimburi etice în cazurile de urgen�?�?