Europa se angajeaz? s? fac? afaceri cu Iranul, dar temerile persist?

Uniunea European? (UE) se angajeaz? din punct de vedere institu?ional s? tranzac?ioneze cu Iranul, iar interesul companiilor este f?r? îndoial?, dar c?l?toria antreprenorial? în ?ara persan? este urmat? cu picioarele plumb.

Teheran, 23 noiembrie (EFE) .- Uniunea European? (UE) se angajeaz? institu?ional comer?ul cu Iranul ?i interesul companiilor este de necontestat, dar cariera de afaceri în persan? ?ar? înc? se face pe coji de ou?.

Contactele au fost reluate dup? semnarea acordului nuclear în 2015 între Iran ?i ?ase puteri majore, când a început o stelaje misiuni comerciale continue pentru a explora oportunit??ile de afaceri ale unei ??ri împov?rate de ani de embargoul interna?ional.

Doi ani mai târziu, delega?iile continu? venind în ?ar? ?i unele companii au stabilit ?i au semnat memorandumuri de în?elegere sau contracte, dar cu m?suri de precau?ie, în special cele cu afaceri în SUA.

Marina Villen

?ndoieli au revenit sa creasca foarte mult, deoarece pre?edintele american, Donald Trump, a amenin?at pu?in mai mult de o lun? în urm? s? renun?e la acordul nuclear în cazul în care nu este modificat ?i Congresul a ordonat s? decid? dac? s? re-impun? sanc?iuni ridicate.

UE, cu toate acestea, a acordat un sprijin puternic pentru acordul ?i mai mul?i dintre liderii s?i au f?cut vizite în luna noiembrie Iran, inclusiv secretarul general al Serviciului diplomatic comunitar Helga Schmid ?i comisarul european pentru agricultur? Phil Hogan. Schmid a sus?inut o cooperare mai strâns? cu Iranul, de asemenea, cu privire la energia nuclear? ?i Hogan pentru "normalizarea rela?iilor comerciale cu Iranul". "Vrem s? facem afaceri cu Iranul", a spus comisarul care a condus la nivel înalt, alc?tuit? din mai mult de 40 de companii europene, ?i a ar?tat c? comer?ul bilateral a ajuns în acest an la 10.000 de milioane de euro. Cu toate acestea, companiile europene se tem s? fie penaliza?i de sanc?iunile SUA care r?mân în vigoare, în ciuda semn?rii acordului nuclear sau a celor noi pe care Washingtonul le-a impus sau inten?ioneaz? s? le impun?.

??Dificult??ile?? sau eventuala retragere a SUA pact nuclear este ??ceva planuim în orice moment??, a declarat Joan Mir Piqueras, directorul general al companiei de fructe ?i legume spaniol? Anecoop, care a c?l?torit cu comisarul european Iran.

??Desigur, exist? temeri, dar pân? în prezent nici o represalii din SUA. ?n plus, este vorba despre o sanc?iuni ipotetice ?i acum cu tot sprijinul UE ne sim?im în siguran?? ", a spus el pentru Efe. Piqueras, la fel ca al?i oameni de afaceri, a apreciat pozitiv" angajamentul ferm ?i ferm al UE ", a?teptat ap?ra companiile lor în cazul în care SUA adopt? m?suri drastice.

Pentru moment, Casa Alb? a declarat c? nu inten?ioneaz? s? blocheze comer?ul dintre UE ?i Iran, de?i are a avertizat s? nu fac? afaceri cu companii legate de Gardienii Revolu?iei, foarte prezen?i în economia iranian?, dar sanc?iona?i de SUA pentru "sprijinul acordat terorism. ??

Potrivit presei iraniene, în aceast? s?pt?mân? Trezoreria Statelor Unite a impus sanc?iuni împotriva a dou? societ??i iraniene pentru presupuse leg?turi cu tutorii lor, într-o mi?care care a inclus, de asemenea, dou? firme germane.

Multe companii europene investesc în Iran se tem de astfel de sanc?iuni unilaterale din SUA, de?i o serie de mari, cum ar fi Airbus, Total ?i Siemens, au semnat deja contracte de milionari. Acordul Total, parte a unui consor?iu care va investi mai mult de 4.200 milioane de euro în domeniul gazelor din South Pars, r?mâne în aerul, deoarece compania petrolier? francez? a indicat c? va revizui schimbarea regimului de sanc?iuni.

Potrivit unui reprezentant al unei societ??i europene cu sediul în Iran, el a preferat anonimatul, majoritatea companiilor vin cu "un profil sc?zut", f?r? a-?i face publicitate activit??ile sau c?l?toriile sale în ?ara persan?. Exist? dorin?a de a "paria mai mult" pe pia?a iranian? dar persist? ??incertitudine??, aceast? surs? a declarat pentru Efe, care a raportat o cre?tere a comer?ului, dar contracte majore sau investi?ii majore câteva.

Principalele problemele sunt finan?area proiectelor, deoarece guvernul iranian nu acord? garan?ii suverane, precum ?i reticen?a marilor b?nci europene de a intra în rela?ii cu Iranul pentru sanc?iunile americane.

Exporturile europene c?tre Iran includ, printre altele, ma?ini, echipamente de transport ?i produse farmaceutice, în timp ce sectorul Hidrocarburile au, de asemenea, o mul?ime de poten?ial. Totu?i, stabilitatea ?i importan?a desf??ur?rii afacerilor în SUA continu? s? cânt?reasc? mai mult ?i, în calitate de ministru adjunct iranian Externe, Abás Araqchí, "nici o ?ar? european? nu va pierde pia?a american? din cauza pozi?iei sale pe pia?a iranian?".

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%