Soia transgenic�?, cultivarea discordiei în sud-estul Mexicului

Deoarece Mexicul a autorizat în 2012 plantarea comercial�? a soiei transgenice în Peninsula Yucatan, f�?r�? consultarea fermierilor locali care ap�?r�? culturile tradi�?ionale, Leguminoasele modificate pe care compania Monsanto le-a patentat au devenit s�?mân�?a discordiei.

Mexic, 23 noiembrie (EFE). - Deoarece Mexic a autorizat în 2012 plantarea comercial�? a soiei transgenice în Peninsula Yucatan, f�?r�? consultarea fermierilor locali care ap�?r�? culturile tradi�?ionale, legumele modificate brevetate de compania Monsanto au devenit s�?mân�?a discordiei. Cinci ani mai târziu, litigiul legal continu�?. Comunit�?�?ile canaene care denun�?�? progresul plant�?rii soiei transgenice, în ciuda faptului c�? Curtea Suprem�? a suspendat cultivarea la scar�? comercial�? în unele municipalit�?�?i în noiembrie 2015; statele din sud-estul Campeche �?i Yucatan d�? dreptul popoarelor indigene s�? fie consulta�?i cu privire la ce activit�?�?i agricole în teritoriile lor doresc.

au fost încredin�?ate Consult�?rile la Comisia Na�?ional�? pentru Dezvoltarea Popoarelor Indigene �?i la Comisia Intersecretarial�? privind biosecuritatea organismelor modificate genetic, îns�? procesul are aproape an �?i jum�?tate. La 13 noiembrie, a început o nou�? b�?t�?lie: comunit�?�?ile maya�?e din Holpechén (Campeche) �?i organiza�?iile civile �?i de drepturile omului au raportat autorit�?�?ilor presupusa plantarea ilegal�? a mai mult de 23000 de hectare de soia transgenice �?i s�? se asigure c�? s�?mân�?a este de�?inut de Monsanto.

Afirma�?iile includ documentare foto �?i video culturi �?i dovezi de pulverizare glifosat, erbicid este utilizat în principal pentru a se asigura c�? leguminoas�? modificate cresc f�?r�? buruieni sau insecte pe care le pot afecta.

au fost prezentate acuza�?ii în fa�?a Serviciului Na�?ional pentru S�?n�?tate, Siguran�?�? �?i Calitatea Alimentelor (Senasica) al Ministerului Agriculturii, Zootehniei, Dezvolt�?rii Rurale, Pescuitului �?i Alimenta�?iei (Sagarpa), în statul Campeche. "Este necesar ca Senasica s�? investigheze ce responsabilitate are Monsanto, c�? trebuie s�? p�?streze un lan�? riguros de custodie pentru a cunoa�?te în orice moment unde este s�?mân�?a care a fost vândut�? �?i care o cultiv�?? ", a declarat Nafeeli Ramirez, avocat al Colegiului Comunit�?�?ilor Chenes, pentru Efe.

Monsanto spune c�? nu �?i-a vândut s�?mân�?a Campeche de soia pentru a se conforma hot�?rârii Cur�?ii �?i a pune sub semnul întreb�?rii mijloacele de existen�?�? ale acestor afirma�?ii.

�??s�? presupunem c�? 25.000 de hectare (sic) sunt modificate genetic de soia pare periculoase; c�? "faptul c�? exist�? soia cultivat�? nu poate fi un argument care s�? spun�? c�? este modificat genetic". Trebuie s�? existe o mare aten�?ie în afirma�?iile f�?cute despre aceasta; I Campeche fermierii sunt agricultura soia �?i poate sem�?na soia conven�?ional�? �??, a explicat.

In 2016, el a raportat Senasica culturilor �?i soia transgenice de marketing brevetate de Monsanto �?i care era de dou�? tipuri diferite, denumite MON-04032-6 �?i MON-89788-1, sau o combina�?ie a acestora. Organismele modificate genetic. �?n denun�?�?rile din 13 noiembrie, Maya�?ii �?i organiza�?iile cer, de asemenea, lui Senasica s�? investigheze prezen�?a soiului de soia al lui Monsanto neautorizat�? în �?ar�? �?i ar putea ajunge la Campeche prin pia�?a neagr�?

Pe aceast�? tem�? a subliniat Ojeda. �??Exist�? mecanisme legale pentru astfel de pie�?e Noi lupt�?m. un regim de biosecuritate foarte puternic în Mexic, care permite autorit�?�?ii în acest caz s�? efectueze cercetarea necesar�? pentru a în�?elege de unde provine aceste produse �?i pentru a le împiedica aceste pie�?e ilegale. "Cu toate acestea, reclaman�?ii nu cred." �?ntr-un sistem de biosecuritate, autoritatea mexican�? trebuie s�? �?tie unde este produsul modificat genetic. Acest lucru nu sa întâmplat cu aceast�? permisiune din partea Monsanto din Holpechén. Biosecuritatea în �?ara noastr�? nu func�?ioneaz�? �?i serve�?te numai scopurile unor companii precum Monsanto cu ambi�?ii economice în acest domeniu ", a spus el. Din 2012, Comisia Na�?ional�? pentru cunoa�?terea �?i utilizarea biodiversit�?�?ii (Conabio) a raportat nereguli în etapele experimentale �?i pilot ale culturii de soia modificat�? genetic a companiei Monsanto, deoarece acestea au fost sem�?nate mii de hectare din acest produs în afara perimetrelor permise �?i în ariile naturale protejate. Având în vedere aceste nereguli, Conabio a refuzat s�? recomande autorizarea acestei cultivarea companiei Monsanto pentru posibilele impacturi asupra biodiversit�?�?ii în Peninsula Yucatan, care include statele Campeche, Yucatán �?i Quintana Roo.