Ei prezint�? agricultorilor un proiect de livrare a terenurilor pentru s�?racii din Paraguay

Guvernul din Paraguay a prezentat ast�?zi principalelor organiza�?ii �?�?r�?ne�?ti un proiect de lege care urm�?re�?te s�? acorde terenuri publice persoanelor grupate în sectorul s�?r�?ciei �?i al s�?r�?ciei. s�?r�?cia extrem�?.

Asunción, 23 noiembrie (EFE) .- Guvernul din Paraguay a prezentat ast�?zi principalelor organiza�?ii �?�?r�?ne�?ti un proiect de lege care urm�?re�?te s�? acorde terenuri publice persoanelor grupate în sectorul s�?r�?ciei �?i s�?r�?cia extrem�?.

"Nu este o subven�?ie, este un transfer gratuit de terenuri publice c�?tre familiile �?�?r�?ne�?ti, în perpetuitate, ceea ce asigur�? c�? nu poate fi vinde ", a declarat Justo Cárdenas, �?eful Institutului Na�?ional de Dezvoltare Rural�? �?i Teren (Indert). Paraguay este una dintre �?�?rile din lume cu cea mai mare inegalitate în posesia de teren, în cazul în care mai pu�?in de 3% din popula�?ie de�?ine aproximativ 85% din teren, potrivit Oxfam.

Cardenas ad�?ugat, INDERT o declara�?ie c�? proiectul "Este un punct de cotitur�? în istoria �?�?rii, mai ales pentru c�? are o abordare cuprinz�?toare a dezvolt�?rii pentru a dep�?�?i s�?r�?cia �?i s�?r�?cia extrem�?". c�? ini�?iativa este imperioas�?, deoarece sectorul în care va fi direc�?ionat�? nu a beneficiat de cre�?terea economic�? a �?�?rii. "A existat o cre�?tere macroeconomic�?, dar nu a atins familiile vulnerabile pentru a dep�?�?i s�?r�?cia, în ciuda guvernele succesive ale diferitelor sectoare care au avut loc �??, a spus el.

Cardenas a explicat c�? proiectul inten�?ioneaz�? s�? includ�? cum ar fi accesul la locuin�?e sociale, accesul la credite �?i asisten�?a tehnic�? pentru productivitate.

Ini�?iativa, care ia în considerare reglement�?rile �?i experien�?ele �?�?rilor precum Columbia, Brazilia �?i Uruguay, a fost prezentat reprezentan�?ilor Mi�?c�?rii paraguayan Campesino Coordonatorului �?�?r�?ni�?ti lucr�?torilor �?i urbane, Centrala Organiza�?iilor campesiño �?i oamenii indigeni �?i Federa�?ia Na�?ional�? �?�?r�?nesc.