CJEU declar? c? contractele care for?eaz? aprovizionarea cu Repsol pot fi anulate

Justi?ia unei ??ri poate anula contractele care for?eaz? livrarea exclusiv? de Repsol la benzin?rii dac? consider? c? acestea restric?ioneaz? concuren?a, potrivit unei noi propozi?ii publicat? ast?zi de Curtea de Justi?ie a Uniunii Europene (CJUE).

Bruxelles, 23 noiembrie (EFE) - Justi?ia unei ??ri poate anula contractele care determin? aprovizionarea exclusiv? a Repsol la benzin?rii dac? consider? c? acestea restrâng concuren?a, în conformitate cu o nou? hot?râre publicat? ast?zi de Curtea de Justi?ie a Uniunii Europene (CJEU). Curtea din Luxemburg a decis în acest sens în urma unui caz spaniol Unele persoane care au semnat un contract de închiriere cu o companie petrochimic? pentru o ferm? ?i o sta?ie de benzin? în schimbul unei chirii lunare. la sta?ia de benzin? care s? provin? exclusiv de la Repsol în decursul celor dou?zeci ?i cinci de ani pe care contractul a durat.

Câteva ani mai târziu, persoanele fizice au creat compania Gasorba, acelea?i obliga?ii de furnizare. ?n paralel, Comisia European? (CE) a deschis o procedur? de concurs împotriva companiei multina?ionale spaniole ?i, dup? o analiz? preliminar?, a considerat "îndoielnic" compatibilitatea cu legisla?ia UE a contractelor de distribu?ie exclusiv? pe termen lung.

Ca r?spuns, Repsol a propus angajamentelor CE ca s? subscrie?i acordurilor de exclusivitate pe termen lung sau s? cump?ra?i pentru o perioad? de timp benzin?rii care nu sunt furnizate de companie.

Bruxellesul a acceptat aceste angajamente ?i declarat? obligatorie. ?n urma acestei decizii, persoanele fizice ?i compania Gasorba au depus o plângere împotriva companiei Repsol, în care au solicitat declararea contractului de nulitate ca fiind contradictoriu la normele Uniunii Europene (UE) ?i la desp?gubirile pentru daune.

Instan?ele au respins cererile ?i problema a ajuns la Curtea Suprem?, care acum solicit? CJUE dac? o instan?? na?ional? poate declara nulitatea acordului de furnizare în conformitate cu normele de drept comunitar, atunci când Comisia a acceptat anterior o serie a angajamentelor privind acela?i acord. ?n hot?rârea sa, Curtea de Justi?ie a UE remarc? faptul c? o decizie de angajamente adoptat? de CE cu privire la anumite acorduri între companiile nu împiedic? instan?ele na?ionale s? examineze conformitatea acordurilor cu regulile de concuren?? ?i declare nul?.

CEJ constat? c? cererea din dreptul Uniunii în materie de concuren?? se bazeaz? pe un sistem de competen?e paralele, în cadrul c?ruia atât Comisia, cât ?i autorit??ile ?i organismele în materie de concuren?? Instan?ele na?ionale pot aplica normele comunitare. Curtea comunitar? afirm? c? deciziile de compromis le fac obligatorii, îns? nu certific? conformitatea practicii care face obiectul unor astfel de preocup?ri cu normele de drept comunitar care interzic comportamentul anticoncuren?ial. De fapt, aceasta subliniaz? c? Comisia poate se limiteaz? s? efectueze o simpl? "analiz? preliminar?" a situa?iei, f?r? ca hot?rârea de angajament s? fie pronun?at? cu privire la existen?a sau nu a înc?lc?rii sau dac? este înc? exist?.

Prin urmare, nu poate fi exclus ca o instan?? na?ional? s? ajung? la concluzia c? practica care face obiectul deciziei de angajare este ilegal?. EFE

jug / rja / jac

(Mai multe informa?ii despre Uniunea European? la euroefe.euractiv.es)

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%