Senatul Paraguay modific? bugetul ?i revine deputa?ilor pentru sanc?iunea final?

Senatul Paraguay a aprobat ast?zi, cu modific?ri, Bugetul General Na?ional (PNG) pentru 2018 propus de Comisia de Trezorerie a Casei Superioare, care va trebui s? se întoarc? în ultima instan?? parlamentare c?tre deputa?i pentru o sanc?iune definitiv? dup? schimb?ri.

Asunción, 22 noiembrie (EFE) .- Senatul Paraguay a aprobat ast?zi, cu modific?ri, Bugetul Na?ional General (PNG) pentru 2018 propus de Comitetul de Finan?e al Casei Superioare, care va trebui în cele din urm? s? revin? în parlament pentru o sanc?iune definitiv? dup? schimb?ri. Casa superioar? a decis s? aprobe propunerea de la începutul dimine?ii în pentru a se ocupa mai târziu cu sumele fiec?rui portofoliu ministerial ?i a secretariatului guvernamental. ?n acest sens, Senatul a decis s? acorde o majorare a salariului de 8% to?i oficiali ai Ministerului S?n?t??ii Publice, care vor fi aplica?i începând din a doua jum?tate a anului 2018. Lucr?torii din domeniul s?n?t??ii au cerut o cre?tere de 12% bugetul de anul viitor, dar senatorii au r?mas între ele.

Un alt note importante a fost s? aloce o anumit? sum? Senatului pentru repara?ii O parte a cl?dirii Congresului, care a fost ars ?i capturat în timpul revoltelor din 31 martie, în cadrul conflictului politic prin care s? permit? realegerea preziden?ial. Suma stabilit? de senatori în acest caz este de 20.000 de milioane de garan?ii (aproximativ 3,5 milioane de dolari), care vor fi utilizate pentru a acoperi cheltuielile repara?ii care nu sunt acoperite de asigurarea cl?dirilor.

Ministerul de Interne a suferit o reducere a elementului s?u de 18 milioane de dolari, o sum? care urma s? fie alocat? unui sistem noi c?r?i de identitate prin intermediul Departamentului de identificare. Senatul a aprobat, de asemenea, o cre?tere de 4% pentru înv???mântul public, care va ad?uga la 12% stabilite de Executivul pentru urm?torii patru ani, care îndepline?te par?ial cerin?ele sectorului, care sa manifestat în fa?a Congresului în timpul studiului de PGN.

De-a lungul zilei, sute de oameni din diferite bresle s-au adunat în fa?a cl?dirii Congresului pentru a cere îmbun?t??iri salariale, în timp ce senatorii au dezb?tut în interiorul cl?dirii diferitele dispozi?iile bugetare. Printre cei aduna?i în Plaza de Armas central au fost oficialii de la Universitatea Na?ional? din Asunción (UNA), care ?i-au încetat activitatea în aceast? s?pt?mân? administrative pentru a solicita o majorare a rubricii bugetare pentru a realiza o reajustare salarial? de 25%. ?n cadrul concentr?rii particip? ?i lucr?tori ai statului Administra?ia Na?ional? a Energiei Electrice (ANDE), care de câteva s?pt?mâni cere Ministerului Finan?elor s? ajusteze salariul minim de referin?? la care bonusuri.

Bugetul din 2018 a ob?inut la începutul lunii noiembrie o jum?tate de sanc?iune în Camera Deputa?ilor, care a introdus modific?ri substan?iale în unele portofolii care au m?rit suma Buget final de aproximativ 62 de milioane $ în leg?tur? cu proiectul de buget prezentat de c?tre Executiv.

Dup? cre?terea valorii bugetului Deputa?ilor, Comisia Hacienda ?i bugetul Senatului au determinat o reducere de aproape 7 milioane de dolari.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%