Casa inferioar�? a Argentinei d�? verde legisla�?iei care prioritizeaz�? achizi�?ia public�? na�?ional�?

Camera Deputa�?ilor din Argentina a dat ast�?zi o jum�?tate de sanc�?iune unui proiect de lege care s�? favorizeze produc�?ia na�?ional�? în achizi�?iile f�?cute de stat, au informat surse guvernamentale.

Buenos Aires, 22 noiembrie (EFE) .- Camera Deputa�?ilor din Argentina a dat ast�?zi o jum�?tate de sanc�?iune unui proiect de lege care s�? favorizeze produc�?ia na�?ional�? în achizi�?iile f�?cute de stat, Surse guvernamentale.

Ini�?iativa, intitulat�? "Cump�?ra�?i Argentina", va fi acum votat�? în Senat, unde va putea fi în final aprobat�? dup�? primirea în Camera Deputa�?ilor - Casa inferioar�? - 188 de voturi pentru, inclusiv cele ale lui Kirchnerism �?i patru voturi împotriv�?, ale legiuitorilor din stânga. Printre principalele puncte ale legii se num�?r�? majorarea marjele de preferin�?�? pentru bunurile argentiniene, de la 7% la 15% pentru IMM-uri �?i de la 5% la 8% în cazul întreprinderilor mari; atunci când licita�?i pentru bunuri care nu sunt produse în �?ar�? sau crearea unui program na�?ional de dezvoltare a furnizorilor. �?n plus, acestea vor fi rezervate pentru ofertele f�?cute de companiile argentiniene în achizi�?iile de administra�?ii publice de pân�? la 1,3 milioane pesos (aproximativ 74000 de dolari) în cazul bunurilor �?i 100 de milioane de peso (aproximativ 5,7 milioane de dolari) în proiecte de locuin�?e �?i cl�?dirile publice. De asemenea, va exista posibilitatea de a-�?i îmbun�?t�?�?i oferta în cadrul competi�?iilor pentru IMM-urile na�?ionale în achizi�?ii de mai pu�?in de 20 de milioane de pesos (aproximativ 1,1 milioane de pesos). dolari).