IDB ?i societatea civil? discut? despre provoc?rile dezvolt?rii durabile în America Latin?

Mai mult de 500 de reprezentan?i ai organiza?iilor civile din America Latin? ?i Caraibe se întâlnesc ast?zi în ora?ul bolivian Santa Cruz (est), cu înal?i oficiali ai Inter-americanilor Dezvoltare (IDB) pentru a discuta cum s? profita?i de inovare pentru a promova dezvoltarea durabil?.

La Paz, 08 noiembrie (EFE) .- Mai mult de 500 de reprezentan?i ai organiza?iilor societ??ii civile din America Latin? ?i Caraibe se întâlnesc ast?zi în ora?ul bolivian Santa Cruz (est), cu înal?i func?ionari B?ncii Inter-Americane pentru Dezvoltare (IDB) pentru a discuta cum s? profite de inovare pentru a promova dezvoltarea durabil?. Aceste sectoare particip? la reuniunea anual? a XVII al IDB cu societatea civil?, o întâlnire care în acest an ?i-a concentrat eforturile asupra importan?ei inov?rii pentru o cre?tere durabil? din diferite perspective, a explicat agen?ia ?n timpul a dou? zile se vor aborda aspecte precum locurile de munc? ale viitorului, utilizarea datelor pentru a transforma ora?ele, schimb?rile care vin cu economia digital?, cre?terea tehnologie exponen?ial? ?i inovare social?.

??Tr?im într-o lume a schimb?rii constante ?i a societ??ii civile în America Latin? ?i Caraibe are o ocazie unic? de a efectului de levier Disruptive pentru a ajuta la îmbun?t??irea calit??ii vie?ii tuturor cet??enilor de inovare ??a declarat vicepre?edintele ??rilor BDI, brazilian Alexandre Meira da Rosa.

?? ?ntre Trebuie s? subliniem cu to?ii poten?ialul de inovare din regiunea noastr? ?i s? facem parte din cea de-a patra revolu?ie digital? ", a ad?ugat reprezentantul agen?iei. Grupul IDB lucreaz? cu societatea civil? în conformitate cu liniile strategice de informare, dialoguri, consultare public?, colaborare ?i alian?e pentru a promova incluziunea ?i diversitate pentru reducerea inegalit??ii ?i s? creasc? productivitatea ?i inovarea ?i s? consolideze integrarea economic? regional?. Acest mod de leg?tur? este orientat c?tre o cre?tere durabil? comun? în rândul celor trei Principalii actori ai dezvolt?rii, care sunt guverne, sectorul privat ?i societatea civil?, au explicat entitatea. Agen?ia a declarat c? continu? s? avanseze pentru a spori oportunit??ile cre?terea durabil? dup? transform?rile regiunii în ultimele decenii, inclusiv maturitatea sistemelor democratice, descentralizarea, cre?terea clasei media ?i revolu?ia tehnologiilor ?i a re?elelor sociale. ?n plus fa?? de Meira da Rosa, printre vorbitorii care particip? la reuniune se num?r? fostul ministru al Tehnologiei din Columbia, Informa?ii ?i comunic?ri Diego Molano; inovare. ?n cadrul reuniunii a avut loc o consultare public? care s? cuprind? criteriile participan?ilor, informa?ii care vor fi ad?ugate la informa?iile ob?inute în dialogurile anterioare pentru a elabora urm?toarea Strategia de Raportul IDB-Civil Society Group 2030, care va fi prezentat anul viitor.

?n plus, IDB a lansat ini?iativa WiConnect3, o platform? digital? geo-referin?? care contribuie la guverne, sectorul privat, societatea civil?, agen?iile de dezvoltare ?i donatorii s? ?tie cine face ce, cum ?i unde în America Latin? ?i Caraibe.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%