Mexic cre�?te salariul minim cu 10,4% �?i r�?mâne la 4,7 dolari pe zi

Guvernul mexican, oamenii de afaceri �?i sindicatele au convenit s�? creasc�? salariul minim general cu 10,4%, de la 80,04 (4,3 dolari) la 88,36 pesos pe zi (4,7 dolari) de la 1 Decembrie, a informat ast�?zi pre�?edintele Enrique Peña Nieto.

Mexic, 21 noiembrie (EFE). Guvernul mexican, oamenii de afaceri �?i sindicatele au convenit s�? creasc�? salariul minim general cu 10,4%, de la 80,04 (4,3 dolari) la 88,36 pesos pe zi ( dolari) de la 1 decembrie, a informat ast�?zi pre�?edintele Enrique Peña Nieto. "Cu aceast�? cre�?tere, în ultimii cinci ani, salariul minim a înregistrat o redresare de 20% Termeni reali, aceasta este de 45% în termeni nominali, ceea ce nu sa întâmplat cu mai mult de 30 de ani în urm�? ", a spus el la un eveniment �?inut la re�?edin�?a Los Pinos. Peña Nieto a reamintit c�?, la începutul administra�?iei sale, în decembrie 2012, �??salariul minim a fost de numai 60 de pesos (3,19 dolari).�??

Aceast�? cre�?tere, a spus el, în contrast �??cu pierderea de putere Cump�?rat�? doar invers�?, de 21% în termeni reali, care a fost înregistrat�? în cei 18 ani ai ultimelor trei administra�?ii. "Salariul minim în Mexic, care r�?mâne unul dintre mai mic�? America Latin�? "ar trebui s�? fie o compensa�?ie corect�? �?i, dup�? decenii de decalaj, deja ne mi�?c�?m în aceast�? direc�?ie cu responsabilitate", a spus el. Mai presus de toate, a ad�?ugat el, "asigurarea unui ritm constant �?i permanent care s�? permit�? men�?inerea stabilit�?�?ii economice, stabilitatea macroeconomiei noastre, o rat�? sc�?zut�? a infla�?iei �?i, în acela�?i timp, un salariu mai bun pentru muncitori. "Secretariatul Muncii �?i Securit�?�?ii Sociale (STPS) �?i Comisia Na�?ional�? pentru Salariul Minim (Conasami) au declarat într-o declara�?ie comun�? c�? majorarea "Pot beneficia de un milion de 271 de mii de salaria�?i cu norm�? întreag�? care primesc un salariu minim."

�?ntre timp, salariile profesionale minime în vigoare de la primul Ianuarie 2017 sunt majorate cu 3,9%. STPS �?i Conasami, alc�?tuite din reprezentan�?i ai Guvernului, ai angajatorilor �?i ai lucr�?torilor, au f�?cut aluzie ast�?zi la buna performan�?�? a economic�? din Mexic, cu un echilibru mai bun între sectorul intern �?i cel extern. Acest lucru se datoreaz�? bunei func�?ion�?ri a politicilor macroeconomice �?i, în special, progresului reforme, care a dus la cre�?terea rezisten�?ei economiei împotriva �?ocurilor externe, oferind o perspectiv�? pozitiv�? pentru sfâr�?itul anului 2017.

Angajatorii Confederatia Republica Mexicana (Coparmex) a cerut conasamilor s�? creasc�? salariul minim general la 95,25 pesos (cinci dolari) pentru a ajunge la linia de bun�?stare.