CE solicit? Spaniei s? ia mai multe m?suri pentru a reduce ?omajul ?i ?omajul pe termen lung

Comisia European? (CE) solicit? Spaniei mai multe m?suri de reducere a ?omajului ?i a ?omajului pe termen lung, care, în ambele cazuri, se num?r? printre cele mai mari din Uniunea European?, a declarat ast?zi titlul Comunitatea Ocuparea For?ei de Munc?, Marianne Thyssen.

Bruxelles, 22 noiembrie (EFE) .- Comisia European? (CE) cere Spaniei m?suri suplimentare pentru reducerea ?omajului în rândul tinerilor ?i de lung? durat?, ambele fiind printre cele mai mari ale Uniunii European?, ministrul comunitar de ocuparea for?ei de munc?, Marianne Thyssen a declarat ast?zi.

Comisarul a prezentat în cadrul unei conferin?e de pres? cu privire la raportul anual ocuparea for?ei de munc? în comun publicat ast?zi de Comisia European?, care eviden?iaz? o ameliorare generalizat? a pie?elor for?ei de munc? în statele membre. De?i rata ?omajului a sc?zut "în mod semnificativ" în aproape toate ??rile în 2016, exist? "mari disparit??i "între ele, cu rate care variaz? între 4% în Cehia ?i Germania ?i 23,6% în Grecia. Spania a înregistrat o sc?dere a ?omajului peste media, a declarat Comisar, care a reamintit c? nivelul a sc?zut de la 26% în 2013 la 17,2%, lucru pe care Thyssen la apreciat în conferin?a de pres? pentru a prezenta raportul. a sc?zut, a recunoscut comisarul, care a explicat c? procentul a variat de la 55% în 2013 la 39% în 2016. Totu?i, el a subliniat c? Spania "trebuie s? fac? mai mult" ?i, în special, m?suri de "îmbun?t??ire a eficacit??ii" garant?rii ocup?rii for?ei de munc? în rândul tinerilor, a serviciilor publice de ocupare a for?ei de munc? ?i cooperarea acestora cu alte servicii sociale pentru a asigura returnarea ?omerilor pe pia?a for?ei de munc? ?i c?derea abandonului ?colar.

?n acest domeniu, Spania, este, de asemenea, în fruntea Uniunii, cu un procent de aproape 20%, comparativ cu 10,7 % din media în UE.

Documentul eviden?iaz? faptul c? extinderea economic? a atins toate ??rile UE ?i se reflect? într-o îmbun?t??ire constant? a pie?ei for?ei de munc? ?i situa?ia social?, cu o sc?dere a popula?iei expuse riscului s?r?ciei, potrivit raportului. Cresterea economica si ameliorarea generalizata a pietei fortei de munca in Statele Unite Membrii nu a fost înc? tradus într-o cre?tere a salariilor în 2017.

?n al doilea trimestru al anului 2017 au fost în 235,4 milioane de persoane din UE angajate, reprezentând o rat? de ocuparea for?ei de munc? de 72,3%.

Potrivit CE, la care rata poate ajunge la nivelul de 75% de ocupare stabilit în Strategia Europa 2020.

Pe de alt? parte, la 7,5% (8,9% în zona euro) în septembrie 2017, cel mai sc?zut nivel din 2008.

Ceea ce scade, dar încet, este ?omajul în rândul tinerilor, în UE (18,7% în zona euro). Raportul de la Bruxelles arat? c?, în ciuda îmbun?t??irii pie?ei muncii, cre?terea salariilor r?mâne moderat? în majoritatea statelor membre. , în timp ce în unele ??ri venitul disponibil este la niveluri mai sc?zute decât înainte de criz?. O alt? constatare este c? lucr?torii în vârst? r?mân mai mult pe pia?a for?ei de munc?. Pe lâng? relansarea economic? ?i a for?ei de munc?, procentul persoanelor care risc? s?r?cia sau excluziunea social? a continuat s? scad? în 2016 ?i a atins nivelul acesteia din 2008.

Inegalitatea salarial? sa îmbun?t??it, de asemenea, u?or în UE, dup? ce a crescut dup? criz?.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%