Temer prezint�? o platform�? digital�? pentru a ajuta la c�?utarea unui loc de munc�?

Pre�?edintele brazilian Michel Temer a prezentat ast�?zi o platform�? digital�? care va ajuta lucr�?torii �?omeri s�? aib�? acces la un loc de munc�?, prin intermediul comunic�?rii directe între angajatorilor �?i �?omerilor.

Brasilia, 21 noiembrie (EFE) .- Pre�?edintele brazilian Michel Temer, a prezentat ast�?zi o platform�? digital�? care va oferi lucr�?torilor �?omeri acces la un loc de munc�?, de comunicare direct�? între angajatori �?i �?omeri.

Noua platform�?, care angajatorii �?i angaja�?ii pot accesa de calculatoare sau telefoane mobile, con�?in b�?ncile de date cu privire la noi locuri de munc�?, precum �?i referin�?ele celor care ofer�? �?i caut�? o activitate.

De asemenea, prin acest instrument se pot realiza o serie de proceduri în fa�?a organelor oficiale �?i judiciare ale zonei de munc�?, care, potrivit lui Temer, a afirmat c�? presupune "plasarea Braziliei o dat�? în secolul XXI" în aceast�? chestiune. La prezentarea platformei, într-o care a avut loc la Palatul preziden�?ial al lui Planalto, Temer a insistat c�? "prioritatea guvernului este cea mai mare de a recupera ocuparea for�?ei de munc�?" �?i de a crea locuri de munc�? pentru aproape 13 milioane oamenii care sunt �?omeri ast�?zi. �?n acest sens, a reînnoit pariul s�?u c�? cre�?terea economic�? va fi cheia pentru crearea de locuri de munc�? �?i ar face o revizuire a "datelor foarte pozitive" care au avut loc în ultimele luni

�??P�?r�?sim recesiune�??, care între 2015 �?i 2016 a determinat o sc�?dere a produsului intern brut (PIB) de aproape opt puncte procentuale .; infla�?ia a sc�?zut de la 10% la 2,5% ", rata dobânzii a sc�?zut" într-un mod extraordinar �?i a fost de aproape 14% pân�? la aproximativ 7% ", iar bursa din Sao Paulo acumuleaz�? profit "Temer a atribuit aceast�? îmbun�?t�?�?ire economic�? reformelor promovate de guvernul s�?u, printre care a citat o ampl�?" modernizare "a legilor muncii care au luat puterea departe de sindicatele �?i a deschis u�?ile pentru o eventual�? ieftin�? a for�?ei de munc�?, dar a încurajat, de asemenea, antreprenorii s�? deschid�? noi locuri de munc�?. Pre�?edintele a subliniat c�?, în ultimele zece luni, �?ara au fost deschise aproximativ 300.000 de locuri de munc�? noi, pentru a afirma c�? �??m�?surile luate de Guvern sunt dezv�?luind un mare impuls luptei împotriva �?omajului.�??

Acest cadru a reiterat faptul c�? va insista asupra unei reforme a sistemului de pensii �?i pensii, care urm�?re�?te s�? în�?spreasc�? accesul la aceste beneficii pentru a contracara un deficit istoric în Securitatea social�? �?i a garantat c�? aceasta va servi �?i la promovarea ocup�?rii for�?ei de munc�?, deoarece "va îmbun�?t�?�?i climatul economic" din �?ar�?.