Caracas evit? o comisie de anchet? a OIM pentru presupusa înc?lcare a acordurilor

Venezuela a evitat ast?zi o comisie a Organiza?iei Interna?ionale a Muncii (OIM) de a investiga presupusa înc?lcare a acordurilor organismului cu privire la metodele de fixare salariul minim, libertatea de asociere ?i protec?ia dreptului de organizare.

Geneva, 10 noiembrie (EFE) - Venezuela a evitat ast?zi o comisie a Organiza?iei Interna?ionale a Muncii (OIM) care investigheaz? presupusa înc?lcare a acordurilor organismului cu privire la metodele de stabilire a salariilor minime, libertatea de asociere ?i protec?ia dreptului de organizare.

Organul de conducere al OIM a decis ast?zi "suspendarea adopt?rii decizia privind numirea unei comisii de anchet? ", cu condi?ia ca guvernul venezuelean s? instaleze" înainte de sfâr?itul anului 2017 o reuniune tripartit? pentru promovarea dialogului pentru a rezolva toate problemele restante "în disputa sa cu o organiza?ie patronal?.

Plângerea se confrunt? cu organiza?ia patronal? FEDECAMARAS (Federación al Camerelor ?i Asocia?iilor de Comer? ?i Produc?ie din Venezuela), care denun?? presupusa înc?lcare a acestor acorduri ?i presupuse atacuri intimidante cu guvernul venezuelean.

Cel mai mare angajator al ??rii a criticat guvernul pentru c? a f?cut o cre?tere constant? a salariului minim - cinci doar pân? în prezent în acest an ?i mai mult de 40 de la începutul Revolu?iei în 1999 Bolivariana- f?r? o consultare cu angajatorii ?i sindicatele.

Conform textului adoptat, OIM nume?te ??ultima dat??? Executivului de a intra în dialog ??bun?-credin???? "transparent? ?i productiv?", bazat? pe respectul pentru organiza?iile angajatorilor ?i lucr?torilor, în vederea "promov?rii unor rela?ii industriale solide ?i stabile".

Organul Executivul OIM a cerut, de asemenea, guvernului s? invite o misiune de nivel înalt a organiza?iei în Venezuela, astfel încât s? se poat? întâlni cu autorit??ile, FEDECAMARAS ?i organiza?iile sale membrii ?i companiile afiliate, precum ?i cu sindicatele ?i liderii din toate sectoarele sociale. ?n conformitate cu FEDECAMARAS, misiunea este programat? s? c?l?toreasc? în Venezuela în ianuarie 2018. Organismul de conducere al OIM, în care guvernele, companiile ?i sindicatele particip? în mod egal, a plâns "lipsa de progres în ceea ce prive?te deciziile luate în sesiunile sale anterioare "?i a cerut directorului executiv, Guy Ryder, s? ofere tot sprijinul necesar unei posibile misiuni la nivel înalt în Venezuela. El a cerut lui Ryder s? prezinte la urm?toarea reuniune a Consiliului, în martie 2018, un raport cu care organul executiv poate decide dac? s-au înregistrat progrese concrete în dialogul social care ar trebui s? aib? loc la o mas? tripartit. Guvernul venezuelean, reprezentat de ministrul adjunct al Sistemului integrat de inspec?ie a muncii ?i de securitate social?, José Ramón Rivero, ?i de ambasadorul ONU la Geneva, Jorge Valero, a declarat într-o declara?ie c? a realizat o ??victorie major???.

Ha, ??a învins falsitatea FEDECAMARAS doresc s? manipuleze aceast? organiza?ie?? pentru a aplica o comisie de anchet? sau anchet?, a?a cum este denumit? în mod oficial. Rivero a reiterat disponibilitatea guvernului venezuelean de a dialoga ?i "a desfiin?at afirma?iile nefondate ale reprezentant al dreptului de afaceri "atunci când dau dovad? a modului în care Executivul" a convocat toate sectoarele na?ionale, inclusiv sectorul de afaceri pentru ?ara de a desf??ura un plan economic?, politic? ?i social? urm?re?te asigurarea p?cii ??a spus Caracas într-o declara?ie.

FEDECAMARAS, între timp, a declarat într-o declara?ie separat? c??? este timpul s? întreprind? o adev?rat? dialogul social (...) f?r? probleme politice, axat pe reactivarea aparatului productiv, abordarea structural? a infla?iei, recuperarea puterii de cump?rare a salariilor ?i respectarea ini?iativei privind ini?iativele libere ".

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%