Eurochamber ap�?r�? c�? îngroparea AVE în Murcia "este singura op�?iune"

Comisia pentru peti�?ii a Parlamentului European a ap�?rat ast�?zi c�? îngroparea AVE în Murcia "este singura op�?iune" �?i, ca r�?spuns la cererile Platformei Pro-Burial, va solicita o nou�? evaluare a impactului asupra mediului (EIA) �?i va contacta Ministerul Dezvolt�?rii.

Bruxelles, 23 noiembrie (EFE) .- Comisia pentru peti�?ii a Parlamentului European a ap�?rat ast�?zi înhumarea AVE în Murcia �??este singura op�?iune�?? �?i ca r�?spuns la cererile Plataforma Pro Esoterramiento, va solicita o nou�? evaluare a impactului asupra mediului (EIA) �?i va contacta Ministerul Dezvolt�?rii. Acest lucru a fost declarat de pre�?edintele acestei comisii, Cecilia Wikström, care a declarat de asemenea c�?, pentru informare, o comunicare va fi de asemenea adresat�? Comisiei de Transport.

�?n ceea ce o prive�?te, Comisia European�?, care " evaluând "acuza�?iile Platformei Pro-Underground din Murcia, va propune noi concluzii �?i, dac�? va fi necesar, va fi redirec�?ionat c�?tre autorit�?�?i Spaniol.

Platforma, care �?i-a prezentat cererea de a se prezenta în fa�?a Parlamentului European acum doi ani, a denun�?at faptul c�? lucr�?rile de a îngropa trenul de mare vitez�? sosirea în Murcia ar fi "înc�?lcarea" legii, f�?r�? a avea o evaluare a impactului asupra mediului (EIA), obligatorie în toate lucr�?rile publice. De�?i exist�? o memorie dezvoltat în 2009, de pe platform�? a denun�?at c�? aceasta "a fost f�?cut�? pe baza unui acord semnat în 2006" �?i a proiectului de construc�?ie actual, acordat companiei Aldesa, numai coincide în 18% cu cea ridicat�? în 2006.

S�?pt�?mâna trecut�?, Comisia Eupei a emis un raport intermediar în care se sus�?ine c�?, dup�? ce a reamintit ministerului Dezvoltarea c�? EIA nu este valabil�? în cazul în care exist�? modific�?ri substan�?iale, r�?spunsul a fost c�? acest amendament �??a fost exclus.�??

Platforma, între timp, a sus�?inut c�? EIM este nevalid "deoarece proiectul a fost împ�?r�?it", o practic�? care ar însemna "o înc�?lcare clar�? a legisla�?iei europene".

R�?spunsul Comisiei pentru peti�?ii a fost aprobat în unanimitate atât peti�?ionarii, cât �?i reprezentan�?ii tuturor for�?elor politice spaniole, care au sus�?inut c�? peti�?ia r�?mâne deschis�?.

"A fost cel mai bun rezultat am putea a�?tepta ", a declarat purt�?torul de cuvânt al Platformei Pro-Exoterice, Joaquín Contreras, agen�?iei EFE �?i a apreciat pozitiv" sprijinul tuturor grupurilor, inclusiv al Partidului Popular ". �?n ciuda satisfac�?iei, Contreras a denun�?at c�? cele mai apropiate administra�?ii, autonomice �?i municipale," continu�? s�?-�?i întoarc�? spatele pe platform�? "�?i c�?" Este necesar s�? mergem în Europa pentru a face dreptate. "Purt�?torul de cuvânt al platformei a spus c�? ast�?zi" oamenii din Murcia vor ie�?i a �?aptea zi consecutiv�? pentru a continua s�? pretind�? c�? AVE ajunge înmormântat în ora�? �?i nu-l împarte în dou�?. "