Eurochamber ap?r? c? îngroparea AVE în Murcia "este singura op?iune"

Comisia pentru peti?ii a Parlamentului European a ap?rat ast?zi c? îngroparea AVE în Murcia "este singura op?iune" ?i, ca r?spuns la cererile Platformei Pro-Burial, va solicita o nou? evaluare a impactului asupra mediului (EIA) ?i va contacta Ministerul Dezvolt?rii.

Bruxelles, 23 noiembrie (EFE) .- Comisia pentru peti?ii a Parlamentului European a ap?rat ast?zi înhumarea AVE în Murcia ??este singura op?iune?? ?i ca r?spuns la cererile Plataforma Pro Esoterramiento, va solicita o nou? evaluare a impactului asupra mediului (EIA) ?i va contacta Ministerul Dezvolt?rii. Acest lucru a fost declarat de pre?edintele acestei comisii, Cecilia Wikström, care a declarat de asemenea c?, pentru informare, o comunicare va fi de asemenea adresat? Comisiei de Transport.

?n ceea ce o prive?te, Comisia European?, care " evaluând "acuza?iile Platformei Pro-Underground din Murcia, va propune noi concluzii ?i, dac? va fi necesar, va fi redirec?ionat c?tre autorit??i Spaniol.

Platforma, care ?i-a prezentat cererea de a se prezenta în fa?a Parlamentului European acum doi ani, a denun?at faptul c? lucr?rile de a îngropa trenul de mare vitez? sosirea în Murcia ar fi "înc?lcarea" legii, f?r? a avea o evaluare a impactului asupra mediului (EIA), obligatorie în toate lucr?rile publice. De?i exist? o memorie dezvoltat în 2009, de pe platform? a denun?at c? aceasta "a fost f?cut? pe baza unui acord semnat în 2006" ?i a proiectului de construc?ie actual, acordat companiei Aldesa, numai coincide în 18% cu cea ridicat? în 2006.

S?pt?mâna trecut?, Comisia Eupei a emis un raport intermediar în care se sus?ine c?, dup? ce a reamintit ministerului Dezvoltarea c? EIA nu este valabil? în cazul în care exist? modific?ri substan?iale, r?spunsul a fost c? acest amendament ??a fost exclus.??

Platforma, între timp, a sus?inut c? EIM este nevalid "deoarece proiectul a fost împ?r?it", o practic? care ar însemna "o înc?lcare clar? a legisla?iei europene".

R?spunsul Comisiei pentru peti?ii a fost aprobat în unanimitate atât peti?ionarii, cât ?i reprezentan?ii tuturor for?elor politice spaniole, care au sus?inut c? peti?ia r?mâne deschis?.

"A fost cel mai bun rezultat am putea a?tepta ", a declarat purt?torul de cuvânt al Platformei Pro-Exoterice, Joaquín Contreras, agen?iei EFE ?i a apreciat pozitiv" sprijinul tuturor grupurilor, inclusiv al Partidului Popular ". ?n ciuda satisfac?iei, Contreras a denun?at c? cele mai apropiate administra?ii, autonomice ?i municipale," continu? s?-?i întoarc? spatele pe platform? "?i c?" Este necesar s? mergem în Europa pentru a face dreptate. "Purt?torul de cuvânt al platformei a spus c? ast?zi" oamenii din Murcia vor ie?i a ?aptea zi consecutiv? pentru a continua s? pretind? c? AVE ajunge înmormântat în ora? ?i nu-l împarte în dou?. "

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%