Susana Díaz: Rajoy este responsabil pentru eliberarea conturilor de finan�?are

Pre�?edintele andaluz, Susana Diaz, a declarat ast�?zi c�? �?eful guvernului, Mariano Rajoy, are "responsabilitatea" de a "ob�?ine conturile" pentru noul model de finan�?are autonom �?i are apostila: "Dac�? trebuie s�? pune�?i mai multe resurse, trebuie s�? le pune�?i, trebuie s�? o face�?i".

Bruxelles, 23 noiembrie (EFE) .- Pre�?edintele andaluz, Susana Díaz, a declarat ast�?zi c�? primul-ministru, Mariano Rajoy, are �??responsabilitatea�?? c�? �??las�? conturile�?? pentru noul model finan�?are regional�?, �?i a ad�?ugat ea. �??Dac�? trebuie s�? pun�? mai multe resurse decât trebuie s�? pun�?, trebuie s�? se fac�?�??

Diaz a f�?cut aceste declara�?ii, a spus jurnali�?tilor, când li se cere s�? cread�? c�? "vor ie�?i conturile" noului sistem de finan�?are regional�? odat�? ce Congresul va aproba ast�?zi reforma legii concertului economic basc pentru cei cinci ani 2017-2021, 1.300 de milioane de euro.

�??Responsabilitatea pleac�? conturile Rajoy �?i, dac�? trebuie s�? pun�? mai multe resurse decât trebuie s�? pun�?, pentru c�? trebuie s�? pentru a face acest lucru ", a r�?spuns el. Potrivit pre�?edintelui Andaluz, dac�? au existat resurse pentru a" salva "b�?ncile, trebuie s�? existe bani" pentru a men�?ine educa�?ia, dependen�?a �?i s�?n�?tatea Spaniolii ".

" Responsabilitatea pre�?edintelui guvernului trebuie f�?cut�? urgent ", a spus el.

Pe noul model de finan�?are, el a insistat asupra 31 decembrie a fost termenul limit�? marcat de pre�?edintele Guvernului pentru prezentarea propunerii, astfel c�? Rajoy este "obligat" s�? fac�? acest lucru. �?n plus, exist�? ceva ce nu în�?eleg: dac�? vicepre�?edintele, ministrul de finan�?e �?i secretarul de stat spun c�? proiectul este deja f�?cut, ce mai a�?tep�?i? ", a cerut el. El a cerut convocarea Politica Consiliului fiscal �?i financiar (CPFF) �?i sub rezerva discu�?ii cu comunit�?�?ile autonome, �?i a reiterat faptul c�? el nu în�?elege ce se întâmpl�?.

�??Dac�? nu sunte�?i, mint �?i, dac�? este nici un sens c�? acest tip de dispute, ciocniri între teritorii generate �?tiind c�? exist�? o necesitate real�? �??, care urmeaz�? s�? fie abordate, a continuat el.

El a reamintit Comitetul de exper�?i însu�?i a afirmat c�? exist�? o lips�? de finan�?are în comunit�?�?ile autonome pentru a putea face fa�?�? serviciilor publice, motiv pentru care trebuie f�?cut�? "într-o imediat;