BCE reduce plafonul de credit c�?tre b�?ncile grece�?ti prin îmbun�?t�?�?irea lichidit�?�?ii

Banca Central�? European�? (BCE) a redus cu 1.100 milioane de euro, la cererea B�?ncii Greciei, plafonul creditelor care pot fi solicitate de b�?ncile grece�?ti prin intermediul mecanismului de furnizarea de lichidit�?�?i (ALS).

Atena, 23 noiembrie (EFE) .- Banca Central�? European�? (BCE) a redus cu 1.100 milioane de euro, la cererea b�?ncii din Grecia, plafonul creditelor care pot fi solicitate de b�?ncile prin mecanismul de furnizare a lichidit�?�?ilor (ELA). Creditul maxim care poate fi disponibil entit�?�?ilor �?�?rii r�?mâne la 25.800 de milioane de euro pân�? la 14 Decembrie. Dup�? cum a raportat Bank of Greece, sc�?derea plafonului maxim de credit reflect�? situa�?ia de lichiditate a entit�?�?ilor elene, �?inând seama de fluxul de depozitele din sectorul privat, precum �?i veniturile din licita�?iile de pe pie�?ele financiare. �?n ultima lun�?, trei dintre cele patru b�?nci grece�?ti principale, Banca Na�?ional�? a Grecia (BNG), Eurobank �?i Piraeus Bank, au ajuns la pie�?ele financiare, dup�? o absen�?�? de trei ani, prin vânzarea de obliga�?iuni garantate, cea mai mare parte a entit�?�?ilor institu�?ional.

Aceast�? revenire la pie�?ele le permite s�? reduc�? dependen�?a lor de credite ELA.

B�?ncile grece�?ti au primit împrumut de urgen�?�? de la BCE, dup�? o La jum�?tatea lunii februarie 2015, a încetat s�? mai accepte datoria Hellenic ca garan�?ie în opera�?iunile de refinan�?are. Deoarece BCE a acceptat din nou, la sfâr�?itul lunii iunie 2016, datoria greac�? ca garan�?ie, ELA plafon a sc�?zut brusc, deoarece b�?ncile au putut s�? reutiliza�?i acest instrument pentru a dobândi lichidit�?�?i.

ELA a fost pân�? în prezent singurul canal prin care b�?ncile ar putea avea acces la finan�?are pe termen scurt prin intermediul B�?ncii Greciei, de�?i la o rat�? a dobânzii mai mare decât cererile BCE de refinan�?are.

Aurul de 10 ani a fost tranzac�?ionat la ora 8.30 GMT pe pia�?a secundar�? la 5.35% ast�?zi, iar prima de risc a fost de 499 puncte de baz�?.