UE va proclama mâine Stâlpul European al Drepturilor Sociale

Liderii UE ?i reprezentan?ii celor trei institu?ii ale UE vor semna mâine mâine, în Göteborg, Suedia, pilonul european al drepturilor sociale, care î?i propune s? devin? angajamentul politic de a plasa drepturile sociale în centrul agendei europene.

Ghentburg (Suedia), 16 noiembrie (EFE) .- Liderii UE ?i reprezentan?ii celor trei institu?ii ale UE vor semna mâine mâine pilonul european al drepturilor în Gothenburg (Suedia) Social, care urm?re?te s? devin? un angajament politic de a pune drepturile sociale în centrul agendei europene.

Declara?ia, care a fost sus?inut? de ??rile din Uniunea European? (UE) din cadrul Consiliului pentru ocuparea for?ei de munc? ?i afaceri sociale, care a avut loc la Luxemburg în octombrie anul trecut, este un text de 13 pagini, cu dou?zeci de principii ?i drepturi împ?r?ite în trei capitole: oportunit??i egale ?i acces pe pia?a muncii, condi?ii de munc? echitabile ?i protec?ie social? ?i incluziune. Documentul se concentreaz? pe sistemele de ocupare a for?ei de munc? ?i ocuparea for?ei de munc?. bun?starea, precum ?i în adaptarea modelului social actual la secolul XXI ?i se adreseaz?, printre altele, politicilor legate de locuin?e, educa?ie sau servicii sociale.

Con?ine dispozi?ii care s? asigure protec?ia lucr?torilor, cei mai pu?in califica?i, ?omerii, persoanele cu venituri mici, copiii proveni?i din medii defavorizate, dependent sau f?r? ad?post.

Textul va fi ratificat de pre?edintele Parlamentului European (PE), Antonio Tajani; semestru), Jüri Ratas, ?i pre?edintele Comisiei Europene (CE), Jean-Claude Juncker.

Summit-ul de prim-ministru eoliane suedez ?tefan Löfven social-democrat, iar Executivul comunitario- este un punct de plecare pentru a consolida acest angajament social, cu scopul de a adopta m?suri concrete.

?n scrisoarea sa c?tre liderii comunit??ii, pre?edintele Consiliului, Donald Tusk, a declarat c? va împ?rt??i "ideile sale cu privire la modul de adoptare a agendei sociale în cadrul Consiliului European din decembrie". Tusk a propus, de asemenea, dezbatere privind educa?ia ?i cultura, domenii care sunt considerate cheie pentru crearea de locuri de munc? ?i cre?tere ?i "instrumente pentru reducerea inegalit??ilor", precum ?i un "pilon" al Europa.

"Este obliga?ia noastr? de a cultiva cultura ?i de a facilita schimburile în domeniul educa?ional astfel încât oamenii no?tri, cu mediul lor cultural ?i istoric diferit, s? se cunoasc? reciproc o mai bun? ?i mai mult? inspira?ie ", a spus el. Tusk încurajeaz? astfel crearea unei re?ele de universit??i europene în diferite state membre care au programe de înv???mânt integrate ?i care permit studierea în str?in?tate în cel pu?in dou? limbi sau crearea unui Erasmus pentru profesioni?ti în domeniul artei. ?n înv???mântul secundar, propune promovarea recunoa?terii reciproce dintre diplomele dintre ??ri sau constituie un nou program curricular care permite schimburi între ?colile medii europene. De asemenea, solicit? promovarea multilingvismului ca to?i europenii s? vorbeasc? cel pu?in dou? limbi ale continentului, s? creeze un Card Student European care s? încurajeze participarea la activit??i culturale sau s? lanseze o reflec?ie asupra viitorul înv???rii de a r?spunde noilor tendin?e, inclusiv inteligen?a artificial?.

?n aceast? s?pt?mân?, CE a prezentat o foaie de parcurs pentru a trece spre un spa?iu educa?ie comun? în 2025, cu recunoa?terea reciproc? a calific?rilor, programe de studii coordonate ?i cartea de identitate pentru studen?i comunitari, printre alte aspecte. La summit de la Göteborg, la care particip? premierul spaniol, Mariano Rajoy, sindicatele ?i angajatorii europeni, ?i se sper? c?, de?i nu sunt chestiuni ale agend?, chestiuni precum "brexit" (plecarea Regatului Unit din blocul comunitar) sau situa?ia din Catalonia sunt abordate în marginea reuniunii.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%