Lumea trebuie s�? lupte "mai mult �?i mai bine" pentru a opri munca copilului, spune OIM

Directorul General al Organiza�?iei Interna�?ionale a Muncii (OIM), Guy Ryder, a declarat ast�?zi, la Buenos Aires, în fa�?a mii de reprezentan�?i ai aproape dou�? sute de �?�?ri c�? nu va fi posibil eradicarea muncii copiilor înainte de 2025 dac�? statele nu lucreaz�? "mai mult �?i mai bine".

Buenos Aires, 14 noiembrie (EFE) .- Directorul general al Organiza�?iei Interna�?ionale a Muncii (ILO), Guy Ryder, a declarat ast�?zi, la Buenos Aires, mii de reprezentan�?i ai aproape dou�? sute a �?�?rilor care nu vor putea s�? erodeze munca copiilor înainte de 2025 dac�? statele nu vor func�?iona "mai mult �?i mai bine". "Scopurile nu pot fi mai clare �?i nici realitatea incomod�? a c�? dac�? nu vom face mai multe �?i mai bune, nu vom reu�?i, a�?a c�?, în loc s�? c�?ut�?m scuze, s�? lucr�?m la ac�?iunile noastre ", a declarat Ryder în timpul ceremoniei de deschidere la care au participat aproximativ o mie de persoane, de la Conferin�?a IV privind eradicarea durabil�? a muncii copiilor. Aceast�? conferin�?�?, care va reuni companii, funda�?ii �?i guverne pân�? joi din 190 de �?�?ri, încearc�? s�? reduc�? cifrele actuale, ceea ce indic�? faptul c�? exist�? 152 de milioane de copii victime ale muncii copilului �?i 25 de milioane de persoane în munc�? for�?at�?, inclusiv 5,7 milioane de copii, a reamintit directorul.

Aceast�? întâlnire organizat�? de Ministerul Muncii, Asigur�?rilor Sociale �?i Asigur�?rilor din Argentina, cu sprijinul OIM, se desf�?�?oar�? în cadrul obiectivul 8.7 al Agendei pentru Dezvoltare Durabil�? din 2030 a Organiza�?iei Na�?iunilor Unite, care stabile�?te eradicarea muncii copiilor pân�? în 2025. Ryder a subliniat c�?, de la primul , care a avut loc în Norvegia în 1997, "munca copiilor a sc�?zut cu aproape 100 de milioane în întreaga lume". Cu toate acestea, dintre cei care se afl�? înc�? într-o situa�?ie neregulat�?, care este �??aproape 1 din 10�??, �??aproape jum�?tate f�?cut de lucru periculoase �?i trebuie recunoscut faptul c�? progresele sunt foarte inegale�??, a spus el.

�?n ziua de bun venit au fost printre al�?ii, ministrul muncii, ocup�?rii for�?ei de munc�? �?i securit�?�?ii sociale din Argentina, Jorge Triaca; Zawells; �??�?nva�?�? din experien�?ele noastre�??.

Argentina Daniel Funes de Rioja, care este pre�?edinte al Organiza�?iei Interna�?ionale a Patronatelor, a denun�?at �??realitatea îngrijor�?toare �?i regretabil�?? ar�?tând aceste date �?i a sus�?inut c�? �??nu exist�? niciun motiv care s�? justifice practicile care continu�? s�? abuzeze de aceast�? natur�?.�??

Ryder a insistat c�? nu ar trebui s�? se limiteze la combaterea simptomelor, ci atacarea "cauzelor profunde �?i sistemice" �?i stabilirea mai multor fronturi cu care s�? promoveze dezvoltarea durabil�?. "aplicarea pe deplin" a standardelor interna�?ionale, punerea în aplicare a politicilor privind pia�?a muncii "bine realizate", "protec�?ia social�? împotriva s�?r�?ciei �?i insecurit�?�?ii" �?i educa�?ia universal de calitate accesibil tuturor ca puncte cheie pentru a atinge obiectivul 8.7. Ca o închidere, Ryder a lansat o peti�?ie pentru cei prezen�?i �?i a cerut ca Buenos Aires "s�? fie locul în comunitatea interna�?ional�? în cele din urm�? a decis s�? fac�? totul �??pentru�?? abuzuri care nu au loc în oricare dintre �?�?rile noastre �?i nu mai tolereze intolerabil sfâr�?it�??.

Reuniunea a fost de asemenea, cu un mesaj de încurajare din partea Papei Francis, care a cerut "dialog, creativitate �?i vigoare" pentru a g�?si modalit�?�?i de dezvoltare durabil�?. OIM cuprinde guverne, angajatori �?i muncitorii din 187 de �?�?ri pentru a stabili standardele de munc�?, a formula politici �?i a dezvolta programe care promoveaz�? munca decent�? pentru femei �?i b�?rba�?i.