?mbun?t??irea ocup?rii for?ei de munc? în rândul tinerilor în Spania se bazeaz? pe munca temporar?, spune ILO

Rata ?omajului în rândul tinerilor în Europa de Vest este în sc?dere, în mare parte datorit? îmbun?t??irilor în ??ri precum Spania, Fran?a ?i Italia, de?i progresele înregistrate în prima ?ar? se datoreaz? în special la extinderea muncii temporare, a declarat ast?zi Organiza?ia Interna?ional? a Muncii (OIM).

Geneva, 20 noiembrie (EFE) .- Rata ?omajului în rândul tinerilor din Europa de Vest este în sc?dere, datorit? în mare m?sur? îmbun?t??iri în ??ri precum Spania, Fran?a ?i Italia, cu toate c? progresele în Prima ?ar? se datoreaz?, în special, extinderii muncii temporare, a declarat ast?zi Organiza?ia Interna?ional? a Muncii (OIM). "Spania a c?zut foarte jos ?i a lovit fundul, a?a c? acum exist? îmbun?t??iri în principal de o cre?tere relativ? a ocup?rii for?ei de munc? temporar? ??, a declarat el la o conferin?? de pres? directorul Departamentului politica de ocupare a OIM, Azita Berar Awad, introducand raportul anual privind tendin?ele în domeniul ocup?rii for?ei de munc? în rândul tinerilor. Potrivit estim?rilor OIM, ?omajul în rândul tinerilor din Spania va r?mâne în acest an la 39,8%, în compara?ie cu 44,2% în 2016 ?i 48%. % Anul anterior.

Proiec?ia pentru 2018 de puncte la o rat? de 37,2%.

Cu toate acestea, Berar Awad a declarat Efe c? îmbun?t??irea în Spania este precar?, Lucrez tot anul ?i merg de la un contract pe termen scurt la altul. "Aceasta explic? faptul c?, în ciuda îmbun?t??irii ratei ?omajului, tinerii din Spania se confrunt? cu riscul real ca ?i lucr?toare se afl? într-o situa?ie de s?r?cie. Dac? cele mai recente date indic? faptul c? în Uniunea European? (UE) tinerii lucr?tori s?raci reprezint? 12,5% din total angaja?ii - în compara?ie cu 9,5% dintre adul?i - aceast? situa?ie amenin?? pân? la 20% dintre tinerii lucr?tori în cazul unor ??ri precum Spania ?i Grecia. atunci când câ?tiga?i mai pu?in de 60% din venitul mediu într-o ?ar?. Aceast? panoram? arat?, conform analizei OIM, c? un deceniu dup? ultima criz? financiar? major? ?i economic?, tinerii continu? s? sufere ravagiile.

Raportul constat? c? ?omajul în rândul tinerilor (cu vârste cuprinse între 15 ?i 24 de) în Europa de Vest a sc?zut de la 19,3%, estimarea face o an la 18,2% ast?zi, pe care le atribuie "unei evolu?ii pozitive în anumite ??ri cu ?omaj ridicat". Perspectiva este c? situa?ia din acea parte a Europei continu? s? se îmbun?t??easc? ?i c? ?omajul în rândul tinerilor este de 17,8% într-un an. La nivel global, tinerii sufer? de o situa?ie foarte dezavantajoas? pe pia?a muncii ?i reprezint? peste 35% din ?omerilor în popula?ia din lume.

Se estimeaz? c? exist? 70900000 ?omerilor tineri în 2017.

Rata ?omajului în rândul tinerilor din acest an va fi de 13,1% in u?oar? cre?tere fa?? de 13,0% anul trecut.

Pân? în 2018, este de a?teptat s? r?mân? stabil? în acela?i ritm.

Cele mai mari rate ale ?omajului în rândul tinerilor pentru lume Arab? (30%) ?i Africa de Nord (28,8%), urmat? de America Latin? ?i Caraibe.

Este de a?teptat ca America Latin? ?i Caraibe în acest an a înregistrat cea mai mare cre?tere a ?omajului din 2004, cu o cre?tere inter-anual? de aproape un punct procentual, la 19,6%. Principalul motiv este decelerarea marcat? a cre?terii economice, în special în economiile mari, cum ar fi Brazilia ?i Argentina, "care au înr?ut??it dinamica cre?rii de locuri de munc? în regiune, care a încetat s? se întâmple în ultimii ani", a explicat Berar. Awad.

?n acest context, vestea bun? pentru regiune este c? are cea de a doua cea mai mic? inciden?? a tinerilor lucr?tori s?raci, cu doar 10% dintre tinerii care lucreaz? în situa?ii de o s?r?cie moderat? sau extrem?, o rat? similar? celei a adul?ilor.

"Ceea ce trebuie subliniat în America Latin? este o mare îmbun?t??ire a formaliz?rii ocup?rii for?ei de munc? ?i a îmbun?t??irii calitatea locurilor de munc? ??, a remarcat cercet?tor principal al OIM, Niall O'Higgins.

?ntre timp, Berar Awad remarcat faptul c? ??ri precum Brazilia, Argentina, Columbia ?i Mexic au adoptat politicile de extindere a protec?iei sociale pentru cei care lucreaz? în sectorul informal, în întreprinderile mici ?i cei care desf??oar? o activitate independent?.

"Toate acestea arat? în mod clar rezultatul ele pot oferi politici publice pe termen lung, de cel pu?in cinci pân? la zece ani, dincolo de ciclurile economice ", a ad?ugat el. Raportul OIM a subliniat, de asemenea, care afecteaz? femeile tinere pe pie?ele for?ei de munc? din întreaga lume. Cu o rat? de participare a femeilor tinere pe pia?a muncii cu 16,6% mai mic? la b?rba?i, ace?tia sufer? ?i o rat? a ?omajului de 34,4%, comparativ cu 9,8% dintre b?rba?ii din aceea?i categorie de vârst?.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%