?mbun?t??e?te justi?ia social? în Europa, dar Spania continu? în pozi?ii de coad?

Redresarea pie?ei for?ei de munc? în UE a generat o "relansare clar?" a justi?iei sociale în ??rile membre, dar Spania, în pofida unei u?oare îmbun?t??iri, r?mâne în caboza din cei 28 de ani, doar înaintea Italiei, Bulgariei, României ?i Greciei, potrivit unui studiu realizat de Funda?ia Bertelsmann.

Berlin, 16 noiembrie (EFE) .- Recuperarea pie?ei for?ei de munc? în UE a generat o "revenire clar?" în justi?ia social? în ??rile membre, dar Spania, în ciuda unei u?oare îmbun?t??iri, R?mâne în cabina celor 28 de ani, doar în fa?a Italiei, Bulgariei, României ?i Greciei, potrivit unui studiu al Funda?iei Bertelsmann. "Indexul Justi?iei Sociale 2017", publicat ?n ajunul summitului social care va reuni lideri europeni în Gothenburg (Suedia), acesta analizeaz? un total de 38 de criterii sociale ?i economice ?i este condus înc? o dat? de Danemarca, Suedia ?i Finlanda.

Toate cele trei au un rating de peste 7, în timp ce Grecia continu? s? închid? lista cu 3,7.

Spania r?mâne cu 4,96 - se ob?ine o mai bun? clasificare în studiul s?n?t??ii ?i s?n?t??ii (pozi?ia 12), dar este plasat? în grupul ultimelor cinci ??ri în dou? dintre cele ?ase dimensiuni ale justi?iei sociale analizate: accesul pe pia?a muncii (pozi?ia 27) ?i echitatea în educa?ie (23). ?n prevenirea s?r?ciei, ea se situeaz? pe locul 21, precum ?i în justi?ia intergenera?ional?, în timp ce c? în coeziunea social? ?i nediscriminare se ridic? la pozi?ia 16. Raportul precizeaz? c? redresarea pie?elor for?ei de munc? în majoritatea ??rilor membre - ?omajul în 2016 a sc?zut la 8,7% în media Uniunii, de la 11% în 2013 - este "principalul factor" al îmbun?t??irii oportunit??ilor de participare, dar De asemenea, progresul se face cu dou? viteze. Diferen?a dintre nordul ?i sudul Europei este înc? mare, iar în statele sudice în criz? "copiii ?i tinerii continu? s? se afle într-o un risc important de s?r?cie ?i excludere peste medie ". ?n cazul Spaniei, Funda?ia observ? sc?derea ratei ?omajului la 19,7% în 2016, de la 26,2 înregistrat? în 2013, dar subliniaz?, de asemenea, c? ?ara se confrunt? cu "provoc?ri politice importante pentru a ob?ine o justi?ie social? larg?". "?n ciuda semnelor de redresare a recesiunii brutale, cea mai mare dintre aceste provoc?ri continu? s? fie asigurarea accesului echitabil la pia?a for?ei de munc? ", subliniaz? raportul, subliniind în mod special ?omerii pe termen lung durata ?i de tineret.

Cu toate c? ??simptome u?oare?? de recuperare în domeniul prevenirii s?r?ciei sunt percepute, f?r? descoperiri radicale ?i de asemenea, ??numai în România, Lituania ?i Bulgaria, distribu?ia veniturilor este mai inegal? ", se arat? într-o declara?ie a Funda?iei. Exist? înc? deficite în domeniul educa?iei ?i, în ciuda ?n ultimii ani, rata abandonului ?colar era înc? de 19% în 2016, pe locul doi în Malta.

Ca element pozitiv, Funda?ia a subliniat atitudinea "foarte pozitiv?" a popula?iei spaniole fa?? de imigran?i ?i a apreciat c?, în ciuda crizei, for?ele populiste ?i xenofobe nu au proliferat, ca ?i în ceilal?i parteneri Europenii. "?n întreaga UE, este necesar? o conducere politic?", a declarat pre?edintele Funda?iei Bertelsmann, Aart De Geus, într-o evaluare global? a studiului.

Indexul 2017 arat?, în general, c? riscul de a fi afectat de s?r?cie ?i excluziune social?, care a afectat 24,7% din popula?ia european? în perioada de criz?, a sc?zut în 2012 ?i 2013 ?i se ridic? acum la 23,4%. Totu?i, re?ine?i c? procentul reprezint? aproximativ 117,5 milioane de persoane ?i cre?terile în ??rile din sud, pân? la 35 28,7% din Italia sau 27,9% din Spania. Riscul este chiar mai mare pentru anumite grupuri sociale, iar raportul arat? c? 26,5% dintre copii ?i tineri la riscul s?r?ciei în UE, un procent care se ridic? la 37,5% în Grecia ?i la 32,9% în Spania. Potrivit Funda?iei Bertelsmann, în cazul în care redresarea pie?elor for?ei de munc? persist? a?teapt? ca decalajul dintre nordul ?i sudul Europei s? scad? în viitor.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%