Guilds protesteaz? în fa?a Congresului Paraguayan în timpul studiului bugetului

O mie de persoane din diferite sindicate s-au întâlnit miercuri înainte ca cl?direa Congresului s? solicite îmbun?t??iri salariale, a?teptând ca Senatul s? pronun?e ast?zi Bugetul general al na?iunii 2018.

Asunción, 22 noiembrie (EFE) .- O mie de oameni din diferite sindicate s-au întâlnit miercuri înainte ca cl?direa Congresului s? solicite îmbun?t??iri salariale, a?teptând Senatul s? pronun?a ast?zi privind bugetul general al Nation 2018.

Printre cei care au adunat în Central Plaza de Armas sunt func?ionari ai Universit??ii Na?ionale de Asunción (UNA), care în aceast? s?pt?mân? activit??ile sale administrative a încetat s? cear? o cre?tere a bugetului la pozi?ia destinat? s? realizeze o cre?tere salarial? de 25%.

Afirma?ia este sus?inut? de studen?i Universitatea, care a purtat steaguri ?i bannere paraguayene împotriva "privatiz?rii" centrului, cea mai important? înv???mânt superior din ?ar?. ?n concentrarea pe care o iau de asemenea, lucr?torii din cadrul Administra?iei Na?ionale a Energiei Electrice (ANDE), care timp de câteva s?pt?mâni au solicitat Ministerului Finan?elor o ajustare a salariului minim de referin?? la care bonusurile sunt indexate.

Cel?lalt grup este concentrat ?coli publice, solicitând Senatului pentru a inversa pozi?ia la începutul acestei luni a Camerei Deputa?ilor, care a respins cererea sa de majorare a salariilor, acordând o jum?tate de sanc?iune unui proiect inferior ?i ap?rat? de Executiv. Casa inferioar? a votat apoi o cre?tere a salariilor de 12% Ianuarie ?i pentru urm?torii patru ani, în timp ce sindicatele profesorilor au cerut s? se adauge la 12% în ianuarie, cu 8% mai mult în iulie, pân? la sfâr?itul anului cu 20% în total.

diferite bresle au în modific?rile pe care Senatul le introduce ast?zi posibilitatea de a ob?ine preten?iile lor de cre?teri salariale sau de redistribuire a bugetelor.

Bugetul din 2018 a ob?inut, la începutul lunii noiembrie, o sanc?iune în Camera Deputa?ilor, care a introdus modific?ri substan?iale în unele portofolii, sporind suma bugetului final aproximativ 62 milioane de dolari în raport cu proiectul bugetar prezentat de Executiv. Dup? majorarea valorii bugetului în deputa?i, Comisia pentru finan?e ?i buget a Senatului a determinat o reducere de aproape ?apte milioane de dolari. Modific?rile f?cute de senatori în timpul ?edin?ei de miercuri vor trebui s? se întoarc? la Casa de Jos pentru ultima legislatur? parlamentar? ?i pentru sanc?ionarea definitiv? a bugetului, posibil în câteva zile sau s?pt?mâna viitoare.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%