Ei cheam�? s�? salveze ora�?ul magic mexican amenin�?at de turism

Diferitele personalit�?�?i ale societ�?�?ii mexicane au f�?cut ast�?zi un apel pentru a salva popula�?ia din Real de Catorce, considerat�? un "ora�? magic" �?i un punct de pelerinaj cre�?tin. indigen, înainte de consecin�?ele turismului de mas�? ca acumularea de de�?euri.

Mexic, 22 noiembrie (EFE). - Diferitele personalit�?�?i ale societ�?�?ii mexicane au f�?cut apel ast�?zi s�? salveze popula�?ia Real de Catorce, considerat�? un "ora�? magic" �?i un punct de pelerinaj cre�?tin �?i indigene la consecin�?ele turismului de mas�? acumularea de de�?euri.

�??Oamenii mei sunt r�?ni�?i �?i pericol, fluxurile sunt sufocat de c�?tre poluarea, mun�?ii se umple cu gunoi �?i peisajul devine cenu�?iu în timp ce se cheam�? pentru ajutor ", a denun�?at regizoarea Petra Puente, promotor al Funda�?iei Real de Catorce, Miercuri, în Mexico City. Real de Catorce este un ora�? istoric de munte, cu o popula�?ie de 1.300 de locuitori, situat în centrul statului San Luis de Potosí �?i a c�?rui popula�?ie a fost redus�? drastic atunci când minele de argint care �?i-au sus�?inut economia au încetat s�? mai produc�?. Recent, totu�?i, interesul turistic al Real de Catorce a crescut datorit�? arhitectura, peisajele sale �?i existen�?a unor locuri sacre pentru cre�?tinism �?i pentru unele popoare indigene din regiune.

"Din 107 camere de hotel am urcat la 600. Am primit 1,2 milioane de vizitatori pe an, 1.500 în fiecare weekend ", a explicat Puente, care a sus�?inut c�? acest lucru implic�? probleme de mediu �?i conservarea patrimoniului. propunerile Funda�?iei subliniaz�? un proiect astfel încât singura modalitate de a accesa ora�?ul, care este flancat de mun�?i, este un tramvai electric care traverseaz�? singurul tunel intrarea în ora�?, deoarece �??ma�?ini nu se potrivesc�??.

Oricum, regizorul a avertizat c�? obiectivul s�?u nu este acela de a reduce num�?rul de turi�?ti, deoarece economia ora�?ului se bazeaz�? pe turism. Funda�?ia a fost sprijinit�? de personalit�?�?i precum Juan Ramón de la Fuente, fost director al Universit�?�?ii Na�?ionale Autonome din Mexic (UNAM), care a explicat c�? Real de Catorce este un "multicultural", oameni care "erodeaz�?". "Avem nevoie de o dezvoltare ordonat�? care s�? le protejeze tradi�?iile cu un turism care p�?streaz�? �?i nu cu un turism care devast�?", a ad�?ugat el.

admira un popor care p�?streaz�? tradi�?ia pre-hispanice, care ne permite sa se uite la tradi�?ia spiritual�? bazat�? pe cultul naturii care a existat înainte de sosirea europenilor " a declarat istoricul Víctor Sánchez, care a studiat popula�?ia indigen�? a regiunii timp de 30 de ani.

Inginerul Jorge Treviño Aguado, între timp, a anun�?at un acord colaborarea Funda�?iei cu guvernul municipalit�?�?ii Catorce, unde este ora�?ul, pentru tratarea �?i gestionarea de�?eurilor generate de cre�?terea num�?rului de vizitatori.

A avut loc în Muzeul de Antropologie al capitalei, la care au participat pre�?edintele municipiului Catorce, Francisco Daniel Calderón, �?i reprezentan�?i ai Ministerului Turismului din Mexic.