Director al OIM: "America Latin? are o problem? în a?teptare cu informalitatea muncii"

America Latin? "a f?cut mult progres" în lupta împotriva muncii copilului, dar are înc? o problem? în curs: cea a informalit??ii pe pia?a for?ei de munc?, a spus el într-un interviu acordat lui Efe. în Buenos Aires, directorul Organiza?iei Interna?ionale a Muncii (ILO), Guy Ryder.

Buenos Aires, 15 noiembrie (EFE) .- America Latin? "a f?cut multe progrese" în lupta împotriva muncii copilului, dar are înc? o problem? în curs: informalitatea pe pia?a muncii, Guy Ryder, director al Organiza?iei Interna?ionale a Muncii (ILO), Guy Ryder, a declarat într-un interviu cu Efe din Buenos Aires. "Este punctul slab al continentului ?i este subiectul pe care îl dorim s? ne lucr?m ?i s? ne concentr?m eforturile ", deoarece" informalitatea este o recolt? ?i pentru munca copiilor ", a declarat Ryder, care este în Argentina s? participe la IV Conferin?a mondial? privind eradicarea durabil? a muncii copiilor.

Num?rul copiilor afla?i în aceast? situa?ie în America Latin? ?i Caraibe a sc?zut de la 20 de milioane în 2000 la aproximativ 11 milioane în prezent, potrivit agen?iei, ceva care, pentru directorul s?u, reflect? faptul c? regiunea sa îmbun?t??it în compara?ie cu alte ??ri ca Africa, unde progresele au "stagnat" ?i înc? atinge cifra "alarmant?" de 72 milioane. Cu toate acestea, America Latin? are înc? "mari provoc?ri" înainte, deoarece aproape jum?tate din lucr?torii s?i au o slujb? informal? ?i ?ase din zece tineri care intr? pe pia?a for?ei de munc? o fac în aceste condi?ii. ?n acest sens, consider? c? "foarte pozitiv" este faptul c? unele ??ri de pe continent au transformat lupta împotriva acestei situa?ii într-o "prioritate", cum este cazul Argentinei, a subliniat el. ?n plus, el a subliniat faptul c?, dup? 13 ani f?r? statistici oficiale, Guvernul Mauricio Macri va publica datele despre munca copiilor în aceste zile, pe baza unui sondaj efectuat în aproximativ 40.000 de case din întreaga ?ar?. "Ei au decis s? identifice ?i s? în?eleag? mai bine ce este realitatea muncii copilului în Argentina (...). strategii care merit? ", a declarat Ryder. Potrivit ziarului La Nación, acest studiu va ar?ta c? cel pu?in 700.000 de copii cu vârste între 5 ?i 15 ani se afl? în aceast? situa?ie în ?ar?. austral. Pentru directorul OIM, cel mai caracteristic este faptul c? majoritatea este angajat? în sarcini interne intense ?i c? afecteaz? fetele mai mult decât b?ie?ii, dimpotriv? din ceea ce se întâmpl? la nivel global. ?n plus, el a subliniat c? Argentina "trebuie s? aib? grij?" de problema "economiei de îngrijire", deoarece adesea minorii care au s? aib? grij? de fra?ii lor atunci când p?rin?ii lor merg la serviciu. Pentru a aborda aceast? situa?ie ?i restul ??rilor lumii, sute de companii, reprezentan?i ai societ??ii civile ?i Guvernele din 193 de state se vor întâlni pân? joi la conferin?a organizat? de Ministerul Muncii din Argentina, cu sprijinul OIM, care se desf??oar? într-o cl?dire din Buenos Aires. Aires.

??Cred c? ve?i auzi un mesaj unanim, un mesaj universal, care nu mai poate fi tolerat? munca copiilor, nu exist? nici un motiv de dezvoltare ?i s?r?cia care ar putea justifica c? lucreaz? copiii ", a spus Ryder, înainte de a insista c? este" esen?ial "s? ias? din aceast? întâlnire un document politic" puternic "?i anumite angajamente specifice din partea tuturor p?r?ilor. ??ri.

?n acest sens, el a spus c? este o ??obliga?ie?? ?i responsabilitatea OIM pentru a se asigura c? ceea ce este de acord este ??serios?? ?i s? nu fie ??cuvânt mort.??

?n opinia sa, organiza?ia are o viziune?? occidentalizat ??a muncii copiilor, dar ia în considerare c? condi?iile ?i "provoc?rile" sunt diferite în fiecare parte a lumii. "Angajamentul de a elimina munca copiilor nu este un obiectiv occidental: este universal, este o provocare asumat? de Comunitatea interna?ional? în integritatea sa ", a spus el.

?n ceea ce prive?te problema dac? aceast? problem? are ?i o condi?ie cultural?, Ryder a reamintit c? în anumite locuri ?i, mai presus de toate, ??Contextele de subdezvoltare?? este mai frecvent, ?i chiar ?i ap?r? aceast? situa?ie, care este consolidat? în zonele rurale, în cazul în care este concentrat? 70% din munca copilului.

Pentru el, Este adesea "dificil" s? în?elegi motivele pentru care minorii lucreaz?, dar "relativizarea" drepturilor lor este "foarte periculoas?" deoarece "valorile ?i normele sunt universal "?i fiecare copil ar trebui s? aib? acelea?i oportunit??i, indiferent de contextul în care se nasc.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%