Cheltuielile ?i educa?ia pentru s?n?tate, factori importan?i ai cre?terii speran?ei de via??

Cre?terea cheltuielilor pentru s?n?tate, îmbun?t??irea educa?iei ?i progresul economic au fost factorii care au contribuit cel mai mult la cre?terea speran?ei de via?? în dup? dou? decenii, potrivit OCDE.

Paris, 10 noiembrie (EFE). - Cre?terea cheltuielilor pentru s?n?tate, îmbun?t??irea educa?iei ?i progresul economic au fost factorii care au contribuit cel mai mult la cre?terea speran?ei de via?? în (OECD), care a avut loc în ultimele dou? decenii, potrivit OCDE. ?n raportul s?u bianual privind s?n?tatea publicat ast?zi, Organiza?ia pentru Cooperare ?i Dezvoltare Economic? (OECD) El a indicat c? cre?terea cu 98% a cheltuielilor pentru s?n?tate între 1990 ?i 2010 a permis cre?terea speran?ei de via?? medii în ??rile membre cu o medie de 42,4 luni. a contribuit cu 15,1 luni suplimentare în ace?ti 20 de ani, pornind de la faptul c? cre?terea cu 10% a procentului de persoane care au terminat ?coala primar? a însemnat înc? 3,2 luni de via?? în cele 35 de ??ri studiate. Cre?terea de 42% a venitului pe cap de locuitor în acea perioad? a însemnat o ad?ugare de 13,4 luni la speran?a de via??, care a crescut de la 74,8%. în 1,990-80.6 în 2015.

Reducerea fumatului, care a fost de 31% in ceea ce priveste fumatori de zi cu zi, au reprezentat cinci luni de via?? pentru întreaga popula?ie, în timp ce sc?derea alcoolismului (8% din cantitatea de alcool consumat? pe persoan?) a fost de numai 0,4 luni.

Pe acest ultim factor, autorii raportului au avertizat c? deteriorarea situa?iei în unele ??ri. în mod coinciden?ial, ocup? ultimele dou? pozi?ii în speran?a de via??, respectiv 74,2 ?i, respectiv, 74,5 ani. De asemenea, au verificat c? nu au existat îmbun?t??iri în perioada de referin?? în perioada de referin??. obiceiurile alimentare în aceast? perioad?, ci mai degrab? contrariul. De fapt, ei au subliniat faptul c? procentul popula?iei supraponderale a crescut "rapid" în ultimele decenii, ?i a reprezentat 53,9% din total în OCDE în 2015, cu maxime în Mexic (72,5%) ?i în Statele Unite (70,1%). James, a subliniat lui Efe c?, de?i cheltuielile pentru s?n?tate reprezint? un factor cheie pentru speran?a de via??, diferen?ele pe ??ri sunt notabile, iar Spania, Israel, Italia, Coreea Sudul sau Grecia arat? rezultate foarte bune din punctul de vedere al s?n?t??ii în ceea ce prive?te investi?iile. Statele Unite sunt exemplul de a dedica o mul?ime de bani s?n?t??ii (este num?rul unu departe, cu 9.892 dolari SUA pe cap de locuitor în medie, mai mult decât dublu fa?? de 4 003 dolari în OCDE) nu garanteaz? o speran?? de via?? mai bun?, care în termeni relativi este mediocr?, cu 78,7 ani, sub 80,6 în OCDE în ansamblu. Exist? trei motive, începând cu un sistem de s?n?tate foarte fragmentat în Statele Unite, unde o mare parte din popula?ie nu are o asigurare medical? ?i unde pu?ine resurse sunt dedicate asisten?ei medicale primare. ?n plus, exist? o igien? proast? a vie?ii, observabil? în special în cazurile de obezitate (mai mult de 40% femeile ?i peste 35% dintre b?rba?i) ?i nivelurile de s?r?cie ?i inegalitate dintre cele mai pronun?ate dintre toate ??rile membre. S?r?cia persistent? are efecte, în special, efectele negative asupra sanatatii si scaderea veniturilor au consecinte mai puternice decat cresterea lor ", a spus oamenii responsabili de studiu. OCDE a subliniat ca pentru o mai mare eficienta în resursele publice pentru s?n?tate, unele c?i de economisire sunt un angajament mai mare pentru medicamentele generice (acestea reprezint? pân? la 75% în Statele Unite, Chile, Germania sau Regatul Unit, dar mai pu?in de 25% în Luxemburg, Italia, Elve?ia ?i Grecia) ?i s? prescrie antibiotice numai atunci când este "imperativ?". De asemenea, evita?i spitaliz?rile pentru interven?ii chirurgicale minore cum ar fi cataracta, ceea ce se face deja în mai mult de 90% din cazuri în 20 din cele 28 de ??ri analizate, dar care nu atinge 60% în Polonia, Turcia, Ungaria sau Slovacia.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%