Brazilia lanseaz? o reform? a muncii urât? de sindicate ?i celebrat? de companii

La patru luni de la aprobarea sa, reforma muncii din Brazilia a intrat în vigoare ast?zi pe fondul protestelor muncitorilor care spun c? ?i-au pierdut drepturile ?i comemorarea angajatori, care consider? c? este un nou cadru care va cre?te competitivitatea ?i va reduce ?omajul.

Rio de Janeiro, 11 noiembrie (EFE) .- La patru luni de la aprobarea sa, reforma muncii din Brazilia a intrat în vigoare ast?zi pe fondul protestelor muncitorilor care spun c? au pierdut drepturile ?i comemor?rile angajatorilor, care îl consider? un nou cadru care va cre?te competitivitatea ?i va reduce ?omajul.

Combinat? de sindicate de la prezentare anul trecut de c?tre guvernul pre?edintelui Michel Temer ca instrument de modernizare a legisla?iei muncii din 1943 ?i de facilitare a angaj?rii, reforma a fost deja un motiv pentru dou? grevele na?ionale ?i înc? motiveaz? protestele. Pentru Guvern, prin flexibiliz?ri care vor facilita angajarea, Brazilia va putea s? înceap? s? combat? ?omajul, care afecteaz? aproape de 13 milioane de persoane ?i s? stimuleze redresarea unei economii care a suferit în 2015 ?i 2016, cu sc?derea PIB-ului de 3,5% ?i 3,6%, cea mai grav? recesiune din ultimele decenii.

Noile norme dau prioritate, pân? la peste lege, la acordurile pe care sindicatele pot ajunge cu companiile în domenii cum ar fi împ?r?irea vacan?elor, flexibilizarea zilei de lucru, intervalele pentru masa de prânz, salariile ?i înlocuirea orelor suplimentare. De asemenea, reglementeaz? noi forme de angajare, cum ar fi munca intermitent? (zile sau ore), munca de la domiciliu ?i munca externalizat?, care permite companiilor s?-?i reduc? costurile for?ei de munc? ?i s? aib? lucr?tori pentru activit??i suplimentare, f?r? a trebui s? le includ? în salarizare. "Reforma aprobat? ?i sanc?ionate în iulie se retrage drepturile câ?tigate de clasa muncitoare brazilian de peste ?apte decenii, din 1943, când a fost aprobat prima edi?ie a legisla?iei for?ei de munc? ??, a avertizat CUT într-o declara?ie publicat? ast?zi pe site-ul s?u.

Sindicatul critic? în principal, banca de ore pe care angajatul poate negocia individual cu compania pentru a compensa orele suplimentare, deoarece angajatul negociaz? f?r? sprijinul sindicatelor; lucru f?r? a pl?ti nici o garan?ie de munc?.

Pre?edintele CUT, Vagner Freitas, a declarat în ap?rarea 81% dintre lucr?torii din Brazilia care spune resping reforma în sondaj, sindicatele vor organiza noi opriri pentru a încerca s? revin? drepturile pierdute.

"Vom ap?ra partea noastr?, care este partea clasei muncitoare. posibilitate de conciliere cu partea care a finan?at lovitura de stat (deoarece se refer? la procesul politic care a respins pre?edintele socialist Dilma Rousseff ?i la înlocuit cu conservatorul Frica) pentru a ne pune capat drepturile. Principalele sindicate a avertizat c? reforma a intrat în vigoare, f?r? ??compensa?ia?? promise de guvern ?i numai pomenit de partea angajatorilor.

Aparenta Competitivitatea pe care companiile braziliene le vor câ?tiga cu posibilitatea reducerii costurilor for?ei de munc? a fost deja subiectul discu?iilor din Argentina, ale c?ror oameni de afaceri preseaz? pentru schimb?ri similare s? nu fie dezavantajate în lupta pentru investi?ii str?ine în Brazilia.

Angajatorii spun c? înc? mai analizeaz? modul în care acestea pot beneficia de noi forme de contractare pentru cre?terea produc?iei sale f?r? a genera costuri cu for?a de munc?, dar comemora deja flexibilitatea oferit? ast?zi de reform?. Pentru Confedera?ia Na?ional? a Industriei (CNI), Angajatorii care au mobilizat cel mai mult în favoarea reformei, intrarea în vigoare a acesteia reprezint? "progresul dorit în construirea rela?iilor de munc? moderne ?i aliniat la economia secolului XXI ". Dup? mai mult de ?apte decenii, legisla?ia Braziliei a fost în cele din urm? egal? cu cea a altor ??ri care au legi ale for?ei de munc? sigure, dar flexibile", a comemorat sâmb?ta aceasta. (FIESP), Paulo Skaff, pre?edintele Federa?iei Industriilor din statul Sao Paulo (FIESP) modernizarea legilor va genera milioane de noi locuri de munc?, deci este o victorie pentru întreaga societate ?i nu doar pentru oamenii de afaceri.

EUR/USD

EURUSD=X

1.1747 0,00 -0,24%
USD/CHF

CHF=X

0.9581 0,00 -0,09%
GBP/USD

GBPUSD=X

1.3067 -0,02 -1,54%
USD/JPY

JPY=X

112.5670 +0,09 +0,08%
USD/CNH

CNH=X

6.8451 +0,01 +0,15%
USD/CAD

CAD=X

1.2912 +0,00 +0,06%
IBEX 35

^IBEX

9590.40 +6,70 +0,07%
IBEX MEDIUM..

INDC.MC

15377.30 -38,40 -0,25%
IBEX SMALL ..

INDS.MC

7490.80 +5,90 +0,08%
IBEX TOP DI..

INDD.MC

3047.90 +1,80 +0,06%
FTSE LATIBE..

INDB.MC

1249.20 +9,20 +0,74%
FTSE LATIBE..

INDL.MC

8444.10 +226,10 +2,75%
Abertis Inf..

ABE.MC

18.36 +0,00 +0,00%
Actividades..

ACS.MC

37.83 +1,03 +2,80%
Acerinox, S..

ACX.MC

12.24 -0,03 -0,24%
AENA, S.A.

AENA.MC

150.45 +4,75 +3,26%
Amadeus IT ..

AMS.MC

78.26 +0,46 +0,59%
Acciona, S...

ANA.MC

75.86 -0,12 -0,16%
Financial S..

XLF

28.74 -0,11 -0,39%
VanEck Vect..

GDX

18.78 -0,15 -0,79%
SPDR S&P 50..

SPY

291.99 -0,22 -0,07%
Vanguard FT..

VWO

41.80 +0,17 +0,41%
Direxion Da..

TZA

8.24 +0,12 +1,48%
Utilities S..

XLU

53.06 +0,22 +0,43%